Bransch- och övriga rapporter

our focus

Bransch- och övriga rapporter

Nyckeltalsinstitutet har sammanställt analys och benchmark om rådande arbetsvillkor inom de 12 största branscherna i svenskt arbetsliv. Analyserna beserat på data från 2021. Här kan du läsa om hur attraktiva, jämställda, och hälsosamma arbetsgivare är inom respektive bransch.

Vad blir prognosen för 2022 – hur kommer året att landa när det gäller avgångar och personalomsättning?

Personalomsättningsanalys 2022

En korrelationsrapport mellan det aktiva arbetet enligt Diskrimineringslagen och jämställdhetsnyckeltalen i Jämix®.

Diskrimineringslagen≠jämställda_arbetsvillkor_Jan2022

Discrimination_Act≠Equal_Working_Conditions_Jan2022

The Female Organization

Uppsatsen undersöker kulturen i kvinnodominerade organisationer. Då forskning som undersöker kulturen inom kvinnodominerade organisationer är begränsad var det svårt att hitta en teoretisk utgångspunkt och bygga på tidigare forskning. Därför har studien lutat sig mot forskning som undersöker mansdominerade yrken där kvinnor är i minoritet och där vi hittade ett fenomen som benämns som queen bee syndromet, vilket beskriver hur kvinnor beter sig mot andra kvinnor. Fenomenet beskriver beteenden som bristande solidaritet och stöd mellan kvinnor.

Stoppa Machokulturen

En rapport från Byggcheferna baserad på Byggchefsbarometern 2019. Nyckeltalsinstitutet har i samarbete med Byggcheferna analyserat undersökningen och bidragit med kvantitativ HR data i rapporten.

HBTQ Rapport 2015 Nyckeltalsinstitutet

Nyckeltalsinstitutet har under våren 2015 genomfört en enkätundersökning som kartlägger hur ett antal svenska företag och organisationer arbetar med HBTQ-frågor.

 

Tal-om-personal_kandidat

Visar hur personalnyckeltal fungerar som styrverktyg i strategiskt personalarbete på central och lokal nivå i kommunal verksamhet. Sofia Friberg, Anni Kolokotroni och Evelina Rickfält har gjort kvalitativa intervjuer inom Stockholms stad och dragit slutsatsen av det empiriska materialet, att personalnyckeltal ofta men inte alltid. Men de bidrar till diskussion och synliggörande.

 

Hjärnkoll_vinsterMForebyggaOhalsa

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?
Läs Anders Johréns rapport, gjord på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013.

 

Revisionens_roll_i_bolagsstyrningen

Forskarrapport skriven av Bino Catasús, professor i redovisning och revision, Stockholms universitet, Niclas Hellman, tillförordnad professor i extern redovisning och finansiell analys, Handelshögskolan i Stockholm, och Christopher Humphrey, professor i redovisning, Manchester Business School, University of Manchester. På uppdrag av SNS vars syfte är att belysa revisionens förutsättningar och utmaningar med utgångspunkt i internationell forskning och aktuella svenska exempel.

 

 

What gets measured gets done

Hur är det egentligen?

Läs Professor Bino Catasús forskning om ordspråket