Hälsoindex™

Hälsoindex™

Hur mår medarbetarna i din organisation?

Hälsoindex presenterar på ett enkelt och övergripande sätt hälsostatus hos medarbetarna i er organisation. Genom en värdering och poängsättning av varje nyckeltal på en skala mellan 1 – 20 poäng bedöms hälsan i organisationen.

Med Hälsoindex får ni:

NYCKELTAL

De nio nyckeltalen som ingår i Hälsoindex

De nio nyckeltal som hälsoläget i er organisation baseras på är:

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet skapat en standard med definitioner för rapportering av indata.