Jämställdhetsboxen™

JÄMSTÄLLDHETSBOXEN™

Upplevd och uppmätt jämställdhet!

Jämställdhetsboxen kartlägger både upplevelsen av jämställdhet på arbetsplatsen och hur jämställda arbetsvillkoren faktiskt är. Det unika med Jämställdhetsboxen är att den mäter det vi frågar om. Det är inte alltid upplevelsen om exempelvis lika karriärmöjligheter stämmer överens med hur det faktiskt ser ut.

Genom Jämställdhetsboxen ges en tvådimensionell karta att vägleda jämställdhetsarbetet utifrån. Hur jämställda är vi som arbetsgivare? Vart är vi på väg? Vill vi dit?

Var hittar vi de stora skillnaderna mellan medarbetares upplevelser och de faktiskt uppmätta arbetsvillkoren? Vad beror skillnaderna på? Vad behöver vi göra/sluta göra?

Ju mer exakt karta över er verksamhet, desto bättre träffsäkerhet i analys och framtagandet av rätt aktiviteter. Med Jämställdhetsboxen får ni ett verktyg som fungerar lika bra i uppstarten av jämställdhetsarbetet som i det pågående.

Jämställdhetsboxen är ett resultat av ett utvecklande samarbete mellan Vestra Konsulter AB, Praktikum AB och Nyckeltalsinstitutet. Vestra hanterar enkätundersökningarna, Nyckeltalsinstitutet de uppmätta arbetsvillkoren och Praktikum tillhandahåller det stöd som behövs i det praktiska arbetet efter kartläggning och analys.

VAD FINNS I BOXEN?

Med Kollen får ni:

Jämställdhetsindex i företaget/organisationen

Med Jämställdhetsindex JÄMIX® får ni:

Resultaten presenteras i två separata rapporter – en för upplevelser och en för nyckeltal.

Vårt lag

Kontakta vårt team om du vill veta mer om nyckelindikatorerna

Varför anställa oss?

Expertstöd & Bollplank

Praktikum erbjuder dig ett bollplank där du får tillgång till expertstöd i det praktiska arbetet efter att kartläggningarnas resultat levererats från Jämställdhetsboxen.

Du väljer själv vad du vill använda bollplanket till. Till exempel stöd med analysen av resultaten, coachning i jämställdhet i din egen roll, stöd med implementering av resultaten.

utländsk bakgrund i företaget/organisationen

Resultatseminarium

Vill du ha en helhetsbild av resultaten? Vi ordnar ett seminarium med alla aspekter – kontakta oss via formuläret nedan så skräddarsyr vi efter dina önskemål. 

Vill du att ledningsgruppen får en presentation av resultaten i rapporterna och få möjlighet att ställa frågor? Eller vill du att alla medarbetare har möjlighet att vara med på presentationen? Då erbjuder vi dig ett resultatseminarium som vi lägger upp i samråd med dig som beställare.