Aldrig har People Analytics varit enklare!

Mät och förstå organisationens personalekonomiska nyckeltal

Nyckeltalsportalen ger en överblick över er organisations arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen.

Få tillgång till en unik databas med över 665 000 medarbetares arbetsvillkor i Nyckeltalsportalen®.

2021-01-18T21:29:36+02:00

Nyckeltal utländsk bakgrund

Kartlägg "mångfalden" i din organisation.
Nyckeltalsinstitutet har tagit fram personalekonomiska nyckeltal, som kartlägger utländsk bakgrund i företaget/organisationen. Mångfald innebär många olika faktorer och därför har vi valt att benämna våra nyckeltal med "Utländsk bakgrund", för att förtydliga vad det är vi kan kartlägga genom personalekonomiska nyckeltal.

2021-01-18T21:29:44+02:00

HAMU – Hemarbetsmiljöundersökning

Hur följer vi upp medarbetares arbetsmiljö i hemmet?
På kort tid har sporadiskt arbete hemifrån blivit "tillfälligt permanent". Ramboll Management Consulting har utvecklat en HemArbetsMiljöUndersökning (HAMU) som mäter pulsen i organisationen i arbetet på distans och resultatet visualiseras via en Dashboard på ett dynamisk sätt. Nyckeltalsinstitutet är referenspartner i detta arbete och kan genom detta samarbete erbjuda HAMU som en av våra tjänster.

2021-01-18T20:11:55+02:00

Konsultuppdrag

Anlita oss som konsulter för Nyckeltal
Våra expertområden inom HR business, personalekonomi, företagsekonomi, strategiskt HR arbete, jämställdhet och mångfald, ger oss möjlighet att ge stöd i ett antal olika former.

2021-01-18T20:10:47+02:00

Jämställdhetsboxen™

En tvådimensionell karta
Jämställdhetsboxen tar jämställdhetsarbetet ett steg längre genom sin tvådimensionella karta. Här kartläggs både upplevd jämställdhet på arbetsplatsen i kombination med faktiskt rådande arbetsvillkor. Jämställdhetsboxen innehåller enkätundersökning i kombination med Jämix nyckeltalen med möjlighet till expertstöd i det praktiska arbetet efter resultat och analys.

2021-01-18T20:10:56+02:00

People Plan Dialogue

”Det vi pratar om, det gör vi - om vi mäter” Citat Professor Bino Catasús
Personalekonomiska nyckeltal visar VAR på kartan vi är och VART vi bör gå. För att ta de rätta besluten och göra rätt prioriteringar behöver vi ha en dialog kring HUR vi bör göra. Nyckeltalsduken lotsar oss genom ett flertal frågeställningar som avslutas i en konkret HANDLINGSPLAN.

2021-01-18T20:11:04+02:00

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport i årsredovisningen - ett EU-direktiv
Från och med januari 2017 gäller ett viktigt EU-direktiv som resulterat i en lag SFS 2016:947 som styr ändringar i årsredovisningslagen. Detta innebär att företag och ideella ska upprätta en hållbarhetsrapport i årsredovisningen med icke-finansiella upplysningar inom fyra områden.

2021-01-18T20:11:17+02:00

Våra böcker

Botanisera i våra utgivna böcker, beställ här!
Här hittar du tips på bra böcker för dig som är intresserad av att läsa mer om personalekonomi och nyckeltal.