Hållbarhetsrapporering

Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport - HR Nyckeltal

Nyckeltalsinstitutet erbjuder hållbarhetsrapport för de interna sociala förhållandena.
En standardiserad hållbarhetsrapport med de mest centrala HR nyckeltalen i enlighet med rådande lagkrav. Även arbetsgivare som inte omfattas av lagkraven kan med fördel addera denna hållbarhetsrapport till sin verksamhetsberättelse.

Faktabakgrund:
Hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen innebär att företag och ideella organisationer skall upprätta en rapport i årsredovisningen med icke finansiella upplysningar inom fyra områden:

Hållbarhetsrapporten ska innehålla ett antal icke-finansiella indikatorer som komplement till den finansiella delen i årsredovisningen. Här ingår utökad information om personal och interna sociala förhållanden. Exempel på upplysningar som efterfrågas är uppgifter om arbetsvillkor, jämställdhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt hur information och samråd sker med arbetstagarrepresentanter.

Företag där två av följande tre kriterier uppfylls berörs av lagkravet:

Hållbarbarhetsrapporten skall lämnas i samband med att årsredovisningen lämnas in och skall inkluderas som en del av årsredovisningen.

Kontakta oss gärna för mer information.