Team Nyckeltal

nyckeltal institutet röd l

Nyckeltalsinstitutet
Rosenlundsgatan 50
1 tr. 118 63 Stockholm
Telefon: 08-402 00 29
E-post: info@nyckeltal.se

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs – de bygger och bidrar till dess framgång!

I en värld av tyckande levererar vi fakta som bidrar till framgångsrika arbetsgivare! Genom kartläggning och systematiska mätningar i Nyckeltalsportalen® har vi möjlighet erbjuda en överblick över era arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen.

Våra engagerade medarbetare och erfarna experter brinner för att mäta, analysera och utbilda organisationer i hur de personalekonomiska nyckeltalen kan hjälpa HR. Alltid med syfte att ni som organisation ska få bättre förståelse för era villkor och påvisa hur de faktiskt påverkar organisationens framgång.

Nyckeltalsinstitutet ingår som partnerbolag i Söderberg & Partner koncernen.

Nedan ser du våra medarbetare och kontaktuppgifter. Boka gärna en demo  av Nyckeltalsportalen®!

Tina Ekström
VD
070 – 453 80 81
tina@nyckeltal.se
Kjell Kalmnäs
Vice VD & Ekonomichef samt Dataskyddsombud
0708 – 14 84 89
kjell@nyckeltal.se
Anders Johrén
Civilekonom, Författare och Analytiker
08 – 402 00 29
anders@nyckeltal.se
Adahm Lotthagen
Kundansvarig
070- 445 25 08
adahm@nyckeltal.se
Lucas Leonardo
Kundansvarig
0708 - 16 89 60
lucas@nyckeltal.se
Pauline Strand
Analytiker
070-459 63 26
pauline@nyckeltal.se
Kerstin Hanell
Senior Konsult
Utvecklar ledare, organisationskultur, grupper och individer.
08 – 402 00 29
kerstin@nyckeltal.se
Elin Larsson
Senior Kundansvarig,
projektansvarig Kompetens & Utbildning
070 – 884 91 58
elin@nyckeltal.se
Låt oss diskutera dina projekt nu
Kontakta oss