Team Nyckeltal

nyckeltal institutet röd l

Nyckeltalsinstitutet
Rosenlundsgatan 50
1 tr. 118 63 Stockholm
Telefon: 08-402 00 29
E-post: info@nyckeltal.se

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs – de bygger och bidrar till dess framgång!

I en värld av tyckande levererar vi fakta som bidrar till framgångsrika arbetsgivare! Genom kartläggning och systematiska mätningar i Nyckeltalsportalen® har vi möjlighet erbjuda en överblick över era arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen.

Våra engagerade medarbetare och erfarna experter brinner för att mäta, analysera och utbilda organisationer i hur de personalekonomiska nyckeltalen kan hjälpa HR. Alltid med syfte att ni som organisation ska få bättre förståelse för era villkor och påvisa hur de faktiskt påverkar organisationens framgång.

Nyckeltalsinstitutet ingår som partnerbolag i Söderberg & Partner koncernen.

Nedan ser du vilka som jobbar här och finner kontaktuppgifterna eller boka en demo gärna en av Nyckeltalsportalen®!

Tina Ekström
VD
070 – 453 80 81
tina@nyckeltal.se
Kjell Kalmnäs
Vice VD & Ekonomichef samt Dataskyddsombud
0708 – 14 84 89
kjell@nyckeltal.se
Anders Johrén
Civilekonom, Författare och Analytiker
08 – 402 00 29
anders@nyckeltal.se
Lucas Leonardo
Kundansvarig
0708 - 16 89 60
Lucas@nyckeltal.se
Pauline Strand
Analytiker
070 - 459 63 26
pauline@nyckeltal.se
Luka Ivancovic
Praktikant
Från kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation från Stockholms universitet
luka@nyckeltal.se
Adahm Lotthagen
Kundansvarig
070- 445 25 08
adahm@nyckeltal.se
Elin Larsson
Kundansvarig
070 – 884 91 58
elin@nyckeltal.se
Doris
Mood Manager
Doris@nyckeltal.se
Låt oss diskutera dina projekt nu
Kontakta oss