Våra Kunder

Spela videoklipp

Lyssna på vad våra kunder har att säga om oss

Per-Anders Grimming, HR-analytiker på Systembolaget, berättar om vårt samarbete och varför de väljer att jobba med oss på Nyckeltalsinstitutet.

Excellenta arbetsgivare

Som kund hos Nyckeltalsinstitutet kan företaget bli certifierad som Excellent arbetsgivare™. Detta certifikat ges ut inom kategorierna Attraktiv Arbetsgivarindex®, Jämställdhetsindex Jämix®, samt Hälsoindex™, till de företag som uppnått excellent resultat inom respektive index.

För att få certifikatet Excellent Arbetsgivare 2021, krävs ett resultat i nivå med percentil 90 år 2020. Det betyder att företaget tillhör de tio procent bästa i Nyckeltalsinstitutet kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

excellent arbetsgivare 2021
de tio procent bästa arbetsgivarna

Excellenta arbetsgivare 2021

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor

AddSecure
Agero AB
Akademiska Hus
Aditro Enterprise AB
Aditro Shared Services AB
Byggföretagen
Castellum
CGI Sverige AB
Dina Försäkringar
Ekonomistyrningsverket
Ellevio AB
Exploateringskontoret
i Stockholm Stad.
Göteborgs Hamn AB Göteborgs Spårvägar
Hemnet AB
HSB Bostad
HSB Malmö
Jämtkraft AB
Jönköpings Energi
Kustbevakningen
Kammarkollegiet
Kemira Kemi AB
Länsförsäkringar Västernorrland.
Miljöförvaltningen Stockholm stad.
Peab AB
Ringhals AB
SBAB Bank AB
Skandia Fastigheter
Skellefteå Kraft AB
SMHI
Stadsbyggnadskontoret,
Göteborgs Stad.
Stadsbyggnadskontoret,
Stockholms Stad.

Skolfastigheter i Stockholm, SISAB.
Svenska Kraftnät
Sveriges Radio
Trafikförvaltningen
Uniper i Sverige
Växjö Energi AB
Stora Nyckeltalsdagen

Nyckeltalsdagen Vinnare

Vi hyllar de företag och organisationer som på riktigt arbetar för att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare och delar ut följande priser: Sveriges Attraktivaste Arbetsgivare |
Sveriges Mest Jämställda Arbetsplats |Sveriges Bästa Hälsoindex

Bäst i branschen 2021

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige, som toppar listorna för respektive bransch. Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 650 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kemikalieinspektionen

Mest Jämställda Arbetsvillkor: SMHI

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Stockholms stad

Mest Jämställda Arbetsvillkor: CGI Sverige AB

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Exploateringskontoret Stockholm

Bäst i branschen 2021

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige, som toppar listorna för respektive bransch. Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Akademiska Hus

Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Malmö

Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad

Bäst Hälsoindex: Peab AB

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Ellevio AB

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Länsförsäkringar Västernorrland

Mest Jämställda Arbetsvillkor: SBAB BAnk AB

Bäst Hälsoindex: Bankgirot

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kretslopp och Vatten, Göteborg stad

tre kvinnor går