Våra Kunder

Spela videoklipp

Lyssna på vad våra kunder säger om oss

Per-Anders Grimming, HR-analytiker på Systembolaget, berättar om vårt samarbete och varför de väljer att jobba med oss på Nyckeltalsinstitutet.

Excellenta arbetsgivare

Som kund hos Nyckeltalsinstitutet kan företaget bli certifierad som Excellent arbetsgivare™. Detta certifikat ges ut inom kategorierna Attraktiv Arbetsgivarindex®, Jämställdhetsindex Jämix®, samt Hälsoindex™, till de som uppnått excellent resultat inom respektive index.

För att få certifikatet Excellent Arbetsgivare™ 2023, krävs ett resultat i nivå med percentil 90 år 2022. Det betyder att företaget tillhör de tio procent bästa i Nyckeltalsinstitutet kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

de tio procent bästa arbetsgivarna

Excellenta arbetsgivare 2023

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor

Addsecure.
AISAB.
Akademiska Hus AB.
Byggföretagen.
Carasent Sverige.
Dala Energi AB.
Dina Försäkring AB.
E-Hälsomyndigheten.
Ellevio AB.
E.ON Sverige.
Energiföretagen.
Exploateringskontoret
i Stockholm Stad.
Fellowmind Sweden AB.
Fujitsu Sweden AB.
Gävle Energi AB.
Göteborgs Hamn AB.
Hemsö Fastighets AB
HSB Bostad.
HSB Stockholm.
HSB Södertörn.
Humlegården Fastigheter AB.
IFS Sverige AB.
Jämtkraft AB.
Knowit.
Kriminalvården
Kustbevakningen.
Luleå Energi AB.
Länsförsäkringar Kronoberg.
OnceUponPublishing AB.
RegionalUtveckling, Region Örebro
Svensk Kärnbränslehantering
Skandia Fastigheter AB.
Skolfastigheter i Stockholm.
SD Worx AB.
Stockholm Exergi AB.
Svenska ESF-rådet.
Svenska Kraftnät.
Sveriges Radio.
Sveriges Riksbank.
Umeå Energi AB.
Uniper Sverige.
Vinnova.
Visma Eneterprise AB.
Stora Nyckeltalsdagen

Stora nyckeltalsdagens vinnare

Vi hyllar de företag och organisationer som på riktigt arbetar för att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare och delar ut följande priser: 

Mest Attraktiva Arbetsgivare |Mest Jämställda Arbetsplats Bästa Hälsoindex

Bäst i branschen 2023

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige, som toppar listorna för respektive bransch. Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 715 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kustbevakningen

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Kriminalvården

Bästa Hälsoindex: Sveriges Riksbank

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Region Västmanland

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Region Värmland och Region Örebro län

Mest Attraktiva Arbetsvillkor: Eskilstuna kommun

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Stockholms stad

Mest Attraktiva Arbetvillkor: Once Upon Publishing AB

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Fujitsu Sweden AB

Mest Attraktiva Arbetsvillkor: Miljöförvaltningen Stockholm stad

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Exploateringskontoret Stockholms stad

Mest Attraktiva Arbetsvillkor: Byggföretagen

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Sveriges Radio AB

Bäst i branschen 2023

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige, som toppar listorna för respektive bransch. Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 715 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Humlegården Fastigheter AB

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Skandia Fastigheter AB

Bästa Hälsoindex: Skandia Fastigheter AB

Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Uniper Sverige

Mest Jämställda Arbetsgivare: Luleå Energi AB

Bästa Hälsoindex: Uniper i Sverige

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Länsförsäkring Kronoberg

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Folksam 

Bäst Hälsoindex: Bankgirot

Mest Attraktiva Arbetsgivare: VA SYD

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Renova, Göteborgs stad