Våra Kunder

Spela videoklipp

Lyssna på vad våra kunder har att säga om oss

Per-Anders Grimming, HR-analytiker på Systembolaget, berättar om vårt samarbete och varför de väljer att jobba med oss på Nyckeltalsinstitutet.

Excellenta arbetsgivare

Som kund hos Nyckeltalsinstitutet kan företaget bli certifierad som Excellent arbetsgivare™. Detta certifikat ges ut inom kategorierna Attraktiv Arbetsgivarindex®, Jämställdhetsindex Jämix®, samt Hälsoindex™, till de företag som uppnått excellent resultat inom respektive index.

För att få certifikatet Excellent Arbetsgivare 2022, krävs ett resultat i nivå med percentil 90 år 2021. Det betyder att företaget tillhör de tio procent bästa i Nyckeltalsinstitutet kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

de tio procent bästa arbetsgivarna

Excellenta arbetsgivare 2022

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor

AddSecure
Akademiska Hus AB
Byggföretagen
CGI Sverige AB
Dina Försäkring AB
E-Hälsomyndigheten
Ellevio AB
E.ON Nordic
Exploateringskontoret
i Stockholm Stad
Forsmarks Kraftgrupp
Försvarets Materielverk
Göteborgs stad, Fastighetskontoret
Göteborg Energi AB
Göteborg Spårvägar AB
Gävle Energi AB
HSB Bostad
HSB Malmö
Humlegården Fastigheter AB
Jämtkraft AB
Kemikalieinspektionen
Kemira Kemi AB
Kriminalvården
Kustbevakningen
Lokalförvaltningen, Göteborg stad
Luleå Energi AB
Miljöförvaltningen, Stockholm stad.
Regional Utveckling,
Region Örebro
Ringhals AB
Sjöfartsverket
Skellefteå Kraft AB
Skolfastigheter i Stockholm
Stadsbyggnadskontoret,
Göteborgs Stad
Statens Energimyndighet
Svenska Kraftnät
Sveriges Radio
Sveriges Riksbank
Tekniska verken i Linköping
Trafikförvaltningen
Uniper Sverige
VAKIN
Stora Nyckeltalsdagen

Nyckeltalsdagen Vinnare

Vi hyllar de företag och organisationer som på riktigt arbetar för att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare och delar ut följande priser: Sveriges Attraktivaste Arbetsgivare |
Sveriges Mest Jämställda Arbetsplats |Sveriges Bästa Hälsoindex

Bäst i branschen 2022

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige, som toppar listorna för respektive bransch. Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 650 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Sveriges Riksbank

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Kustbevakningen

Bästa Hälsoindex: Sveriges Riksbank

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Mest Attraktiva Arbetsvillkor: Linköpings kommun

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Stockholms stad

 

Mest Attraktiva Arbetvillkor: Addsecure AB

Mest Jämställda Arbetsvillkor: SD Worx Shared Services AB, SD Worx Enterprice AB

 

Mest Attraktiva Arbetsvillkor: Miljöförvaltningen Stockholm stad

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Lokalförvaltningen Göteborg stad

Bäst i branschen 2022

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige, som toppar listorna för respektive bransch. Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 650 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås

Mest Attraktiva Arbetsgivare: SISAB – Skolfastigheter i Stockholm

Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Malmö

Bästa Hälsoindex: Akademiska Hus AB

Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Uniper Sverige

Mest Jämställda Arbetsgivare: Luleå Energi AB

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Dina Försäkring AB

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Folksam 

Bäst Hälsoindex: Bankgirot

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kretslopp och Vatten, Göteborg stad