Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®

AVI®

Hur bra arbetsvillkor har din organisation?

Attraktiv Arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i er organisation – med utgångspunkten om att goda arbetsvillkor leder till engagemang, effektivitet och ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare.

Med Attraktiv Arbetsgivarindex får ni:

NYCKELTAL

De nio nyckeltalen som ingår i Attraktiv Arbetsgivarindex

De nio nyckeltal som er organisations arbetsvillkor analyseras utifrån är: