Stora Nyckeltalsdagen

Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
Modity Energy Trading AB
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX®
Fujitsu Sweden AB
Bästa Hälsoindex
Sveriges Riksbank

Stora Nyckeltalsdagen april 2024

ÅRETS TEMA: Upskill – Reskill - en viktig ingrediens för hållbar kompetensförsörjning!

Vad visade bokslutet gällande svenskt arbetsliv 2023?

Vi guidades genom databasen med analyser och prognoser av Anders Johrén, analytiker Nyckeltalsinstitutet och Bino Catasús, professor vid Stockholms universitet.

De visade att svenskt arbetsliv aldrig varit så attraktivt och jämställt som 2023, under de 28 år Nyckeltalsinstitutet kartlagt arbetsvillkoren. Men uppdelningen av kvinnor och män är fortsatt en stor utmaning. Minoriteter slutar i högre omfattning vilket gör att strukturer tar längre tid att få mer jämställda. Men når vi det får vi bättre arbetsmiljö, friskare medarbetare och därmed bättre ekonomi. Mer om detta finns att läsa om i vår årsrapport.

Pär Lager, Försvarshögskolan, föreläste i temat Upskill Reskill, vilket även är titeln på hans bok i ämnet. Smart kompetensutveckling på arbetsplatserna, hur får vi till det? Och omfattningen av insatser som behöver öka från 4 dagar per år till en dag per vecka – hur lyckad vi med det? Pär gav oss många konkreta tips, vilket var oerhört uppskattat. Ett av tipsen var att alltid dela med sig av sitt lärande till teamet. Så nya kunskaper sprider sig som ringar på vattnet.

 

Svante Randlert intervjuades av Bino Catasús om slutsatserna i Svantes bok KLOK-faktorerna. Svante har i boken sammanfattat de 10 egenskaper som förenar de 100 framgångsrika ledare som Svante intervjuat i sin podd under åren. En av egenskaperna handlar om att bortprioritera, vilket ligger i linje med hur vi lyckas i styrningen med hjälp av nyckeltal. Välj ut de viktigaste och välj bort de andra i kommunikationen internt.

Dagens moderator Anna Dyhre bjöd även in till samtal med Anna Oom Lindroos, HR chef Hemsö Fastighets AB, Pär Lager och Bino Catasús kring:

Att vara arbetsgivare i dessa tider med rörig omvärld, val i USA, krig i Europa, inflation och massa svarta svanar…

  • Hur fyller vi medarbetarna med hopp?
  • Hur styr vi våra verksamheter på bästa sätt?
  • Vilka nyckeltal är de viktigaste att ha med sig?

 

Framför allt firade vi 2023 års framgångar och firade årets vinnare Modity Energy Trading, Fujitsu Sverige och Sveriges Riksbank!

 

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Dela gärna detta