Jämställdhetsindex Jämix®

Jämix®

Hur ser jämställdheten ut i din organisation?

Jämställdhetsindex visar hur jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor ni har i er organisation. Indexet har tagits fram tillsammans med dåvarande Jämo och nyckeltalen belyser viktiga aspekter av jämställdhet. Jämix handlar om hur jämställd er organisation är.

Med Jämställdhetsindex får ni:

NYCKELTAL

De nio nyckeltalen som ingår i jämställdhetsindex

De nio nyckeltal som er organisations jämställdhet baseras på:

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet skapat en standard med definitioner för rapportering av indata.