People Analytics Consulting

People Analytics Consulting

EXPERTHJÄLP FÖR HR

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs. Vill ni vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en lönsam verksamhet? Då är det avgörande att mäta, analysera och utvärdera arbetsvillkoren i organisationen. Våra konsulter hjälper er att kartlägga ert nuläge och identifiera förbättringsområden. 

VÄLJ BLAND FLEXIBLA OCH SKRÄDDARSYDDA KONSULTPAKET
Ta stöd av våra konsulter och få experthjälp i det operativa HR-arbetet. Välj omfattning och fördela konsulttimmarna under året baserat på det behov som råder. Flexibelt och skräddarsytt från början till slut. 

TA HJÄLP AV EKONOMISKA SIMULERINGSMODELLER
Få tillgång till ekonomiska simuleringsmodeller som ger träffsäkra beslutsunderlag, i linje med relevanta KPI:er och uppsatta målbilder.

JÄMFÖR MEDARBETARNAS UPPLEVELSE MED RÅDANDE ARBETSVILLKOR
Vi jämför era resultat i medarbetarundersökningen med era rådande arbetsvillkor i verksamheten. Analysen ger svar på hur väl upplevelsen stämmer med verkligheten. 

FRÅN ANALYS TILL TRÄFFSÄKER HANDLINGSPLAN
Med hjälp av vårt dialogverktyg, sätter vi mål och riktning för HR-ekonomin, på avdelnings-, ledningsgrupps-, eller organisationsnivå. Du väljer!

ATTRAHERA OCH UTVECKLA MEDARBETARE
Kartlägg den ekonomiska potentialen i att vara en attraktiv, jämställd och hälsosam arbetsgivare. Ett tydligt ekonomiskt chefsstöd för det operativa ledarskapet. 

Vill du veta mer? Boka Rådgivning

Ring oss på 08-402 00 29 alternativt mejla oss på info@nyckeltal.se

Anlita oss som konsulter inom personalekonomi och HR-analys

Vi arbetar dagligen med utmaningar, problemlösning och kreativa processer, främst inom HR och med olika ledningsgrupper. Våra expertområden inom People Analytics är HR business, personalekonomi, företagsekonomi, strategiskt HR-arbete, jämställdhet och mångfald. Med hjälp av någon av våra konsulter kan du till exempel få en facilitator till den viktiga workshopen, en projektledare till förändringsarbete, en analytiker och statistiker som hjälp till HR-arbetet eller en mentor till den nya projektledaren.

Kundcase

Boliden - Mäta HR-strategi

Ta del av hur Boliden hittade nyckeltal kopplade till deras HR-strategi