Värdet av handduksövningar och kvantitativa data

I veckan anordnade vi tillsammans med ActiWay ett frukostseminarium där vi presenterade resultatet av vår studie ”Friskvårdsbidragets nyttjandegrad och dess hälsoeffekter”. Vi hade även äran att gästas av Leila Söderholm som bjöd på inspiration till vardagsträning och fick alla axlar i salen att knaka när vi gjorde en av hennes ”handduksövningar”.

Leila bjöd även på ett utmärkt exempel på människors bristande förmåga att uppskatta hur mycket fysisk aktivitet de har i vardagen. I den stora studien Scapis, som baserar sig på 30.000 personer, lät man deltagarna uppskatta om de rörde på sig 5 x 30 min i veckan. 60% uppskattade att så var fallet. Efter att de burit en rörelsemätare på sig i ett antal dagar för att kontrollera den fysiska aktiviteten fastställdes att det var många som hade haft fel. I själva verket var det endast 7% av deltagarna som rörde på sig så mycket som de angivit.

Här har vi ett exempel på vikten av kvantitativa, evidensbaserade data. Upplevelse behöver inte alltid stämma överens med det uppmätta. Vi kan aldrig få till en exakt beskrivning av verkligheten, men den uppmätta medför i många fall en mer realistisk verklighet än den självskattade. Det är därför vi brinner för att mäta hårda värden och därmed möjliggöra beslutsfattande baserat på fakta och inte på känsla.

Vad var det vi kom fram till i vår studie då? Vårt white paper finns att ladda ner här!

Är du nyfiken på att skapa en karta över din organisations hälsoläge? Här kan du läsa om Hälsoindex!

Elin Larsson
HR konsult
Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post