Arbetsgivarna med de främsta arbetsvillkoren i sin bransch – hela listan!

Arbetsgivarna med de främsta arbetsvillkoren i sin bransch – hela listan!

Nyckeltalsinstitutet presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet och jämställdhet.
Nu är det fastställt vilka organisationer som levererar bäst arbetsvillkor inom en rad olika branscher. Här är hela listan.

Nyckeltalsinstitutet presenterade den 26 april landets mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsgivare. Nu presenteras topplistan med arbetsgivarna som har bäst arbetsvillkor i sin bransch. Resultatet har genererats från en unik databas, med information om drygt 800 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 400 företag och organisationer.

 

Organisationens viktigaste resurs är medarbetarna, oavsett vilket läge organisationen befinner sig i. Kartläggningen, som baseras på faktiska arbetsvillkor och kvantitativa data, visar vikten av att löpande utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. De organisationer som ligger i topp erbjuder sina medarbetare mycket bra arbetsvillkor, hälsosamma arbetsmiljöer och jämställda utvecklingsmöjligheter. Att kartlägga och analysera sig själv som arbetsgivare är en nyckel för att få förståelse för tillgången medarbetare och en förutsättning för att kunna driva framgångsrika medarbetarteam, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i sin bransch:

Bygg
Mest Jämställda Arbetsvillkor: JM AB

 El/energi
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Uniper i Sverige

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Ellevio AB

Fastighet
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Hemsö Fastighets AB & Skandia Fastigheter AB 

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Akademiska hus

Finans & Försäkring
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Länsförsäkringar Kronoberg

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Folksam

Industri
Mest Attraktiva Arbetsgivare: HMS Industrial Networks AB

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Sveaskog Förvaltnings AB

Kommuner
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Tranås kommun

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Stockholms Stad

Kommunförvaltning
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Nyköpings kommun, Räddning & Säkerhet

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Exploateringskontoret Stockholm

Privata Tjänsteföretag
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Modity Energy Trading AB

Region
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Statliga
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Sveriges Riksbank

Mest Jämställda Arbetsvillkor: SMHI

Techbranschen
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Hewlett Packard Enterprise

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Fujitsu Sverige AB

Universitet/Högskola
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås

Vatten/Avfall/Återvinning
Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kalmar Vatten AB

För med information kontakta: Anders Johrén, Analytiker, Nyckeltalsinstitutet på mejl: anders@nyckeltal.se

Om kartläggningen

Resultatet baseras på insamlad statistik från 2023 där drygt 800 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 400 företag och organisationer kartlagts. De listade organisationerna har uppnått högst resultat i sin bransch i respektive index.

 

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som exempelvis tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling och sjukfrånvaro.

Jämställdhetsindex Jämix baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor, lönestrukturer, ledningsgrupp, föräldraskap, heltids- och tillsvidareanställningar.

Läs Nyckeltalsinstitutets årsrapport här

Om Nyckeltalsinstitutet

Nyckeltalsinstitutet AB är en av de främsta aktörerna inom People Analytics i Sverige.

Sedan 1996 har Nyckeltalsinstitutet genom vetenskapliga mätmetoder samlat in, kartlagt och rapporterat HR ekonomisk data till viktiga beslutsunderlag som skapar förutsättningar till ett arbetsliv med engagerade medarbetare och framgångsrika arbetsgivare. Nyckeltalsinstitutet har idag den största databasen med rådande arbetsvillkor från olika branscher i svenskt arbetsliv.
I en värld av tyckande levererar Nyckeltalsinstitutet fakta som skapar framgångsrika arbetsgivare.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post