Juni – en månad för att uppmärksamma mäns psykiska hälsa!

Juni – en månad för att uppmärksamma mäns psykiska hälsa!

I USA har man valt juni till en månad för att uppmärksamma mäns psykiska hälsa. Vilket såklart är jättebra men ämnet är också så viktigt och förtjänar sitt fokus varje dag, oavsett månad, för alla, män och kvinnor, unga som äldre. En god psykisk hälsa är en mänsklig rättighet och genom att sprida kunskap och arbeta med proaktiva insatser bidrar vi till allas psykiska hälsa i världen. 

Så hur ser statistiken ut och vad kan vi göra?

Vi börjar med fakta som stödjer oss i besluten att agera.
Nyckeltalsinstitutets databas visar att svenskt arbetsliv har högre sjuktal i verksamheter med homogena strukturer, med stora arbetsgrupper per chef och i verksamheter där vi har stor andel ”kontaktyrken”. I dessa verksamheter registreras sjukfrånvaron, då distansarbete inte är möjligt, upprepad korttidssjukfrånvaro synliggörs och nivåerna indikerar om det är arbetsrelaterad korttidssjukfrånvaro eller om det är rimliga nivåer. Men på arbetsplatser med hög andel distansarbete blir det svårare som chef att fånga signaler om sina medarbetares hälsostatus då korttidssjukfrånvaron har en tendens till att bli underrapporterad. Dels för att medarbetarna kan arbeta hemifrån med lättare förkylningar, som de på andra arbetsplatser hade behövt hantera med sjukskrivning. Dels för att det går att dölja sitt mående, framför allt det psykiska måendet, när vi inte träffas regelbundet på plats. Enligt Nyckeltalsinstitutet handlar det om ca 4 korttidssjukdagar per medarbetare och år, som inte syns i statistiken vid distansarbete.

Oavsett distans eller på platsarbete, så ser vi i nivåerna om det finns indikationer på att arbetsplatsen har utmaningar som är arbetsrelaterade eller inte när det gäller sjukfrånvaron. Men det svåra är att psykisk hälsa inte alltid syns i den statistik som finns hos arbetsgivarna och det är något vi behöver arbeta förebyggande med, hela tiden.

Här blir det viktigt med antalet medarbetare per chef, så att ledarskapet hinner med att se och lyssna in sina medarbetare i teamet. I våra analyser ser vi att just detta nyckeltal är extra viktigt för många områden oavsett bransch.

Tittar vi på annan statistik gällande den psykiska hälsan i Sverige så visar OECD att andelen deprimerade i Sverige ökat från nästan 11 procent (2013) till 30 procent (2020) och att det under 2022 dog 1569 personer i Sverige i suicid, 1102 av dem var män, det vill säga 70%. Var sjätte timme förlorar vi en person i suicid i Sverige. Detta övertygar oss ännu mer, vi måste bli ännu bättre på att förebygga och hantera dessa svåra frågor.

Vad kan vi då konkret göra för att fånga en psykisk ohälsa innan den går för långt?

Det är viktigt att förstå att de som dör till följd av den psykiska ohälsan, d.v.s. i suicid, inte är personer som befinner sig i något vacuum, ensamma på någon bro någonstans utom räddning. Utan siffrorna i statistiken är våra kollegor, vänner, grannar och familj. Personer som befinner sig i våra gemensamma kontexter. Och även om suicid kan komma oväntat för dem runtomkring, så är det inte det för den som drabbats. Det är en desperat handling till följd av ett avsmalnande synfält som till slut lett hen in i en mörk psykologisk återvändsgränd som inte längre upplevs ha några vägar ut.

Därför är det av betydelse att vi förstår vikten i vårt medmänskliga ansvar i egenskap som kollegor/medmänniskor till varandra. Att skapa en medmänsklig arbetsplats är av yttersta betydelse för att bevara det psykiska välbefinnandet men även för att fånga upp en psykisk ohälsa före det att den går för långt. Där vår genuina uppmärksamhet kan vara avgörande.

Några viktiga tips till oss alla oavsett roll eller relation:
 • Se hela människan!
  Oavsett om du möter dina kollegor en eller flera timmar i veckan så har hon eller han flera andra kontexter som hen befinner sig i. Såsom aktiviteter, relationer, boendesituationer, familjeförhållanden o.s.v. Det innebär att hen kommer in i ert gemensamma rum med så mycket mer än det du ser. Precis som du. En insikt som kan göra stor skillnad för ödmjukheten inför relationen, samtalet och utfallet.
 • Underskatta inte din egen betydelse!
  Du kanske märker att det är någon i din arbetsgrupp vars beteende har förändrats. Hon kommer senare än vanligt. Han har slutat träna. Hon följer inte längre med in i fikarummet. Han går hem i stället för på AW. Hon arbetar hemma. Han stannar kvar. Det är lätt att tänka; att inte ska jag lägga mig i. Medarbetaren har förmodligen fler personer som är betydligt närmare än vad jag är. Tvärtom, du är förmodligen en av dem som träffar personen allra mest. Bara det faktum att du har lagt märke till förändringen gör dig intressant. Fånga chansen!  Våga fråga hur personen mår och hur hon eller han har det.
 • Var nyfiken!
  Gäller förstås både när du upplever att du har psykiskt välmående medarbetare och när du misstänker att någon mår sämre. Var genuint nyfiken på hur dina kollegor har det. En till synes lika kontext kan skilja sig markant i upplevelse. Det krävs lite träning för att släppa den egna tillvaron och genuint lyssna till den som är bredvid. Det som en ser i färger ser den andra i svart och vitt. Försök förstå.
 • Lita på dina instinkter!
  Lita till dina känselspröt, de säger oss mer än vad vi kanske först tror. Är det så att du ser att den här personen som du har i din arbetsgrupp visar konkreta förändringar i sitt sätt att vara eller bete sig, såsom; Kommer tidigt, går sent sent, slarvar, överjobbar, är orolig, stressar, fikar lite, fikar mycket, skriker högt eller tystnar. Kanske har du bara en allmän känsla av att något inte riktigt stämmer. Agera. Det alltid bättre att göra någonting än ingenting. Om du frågar om en persons mående och kanske inte får det svar som du tycker överensstämmer med det som dina känselspröt signalerar. Fråga igen. Ställ frågan annorlunda.
 • Ta hjälp!
  Om en person öppnar sig för dig till följd av din fråga, din chefsroll eller av en annan anledning – så behöver du lyssna. Lyssna räcker långt. Känner du dig osäker på hur du ska ta dig an den historia som du har fått ta del av? Ta hjälp. Det förväntas inte att du som kollega, chef, medarbetare eller medmänniska ska vara läkare, psykolog eller terapeut. Du kan finnas där och fånga upp. Du kan lägga på plåster och blåsa lite grann så att det gör mindre ont. Men hamnar du någonstans i samtalet eller i situationen där du känner att du inte behärskar mer. Var inte rädd för att be om hjälp.
Varför startar Nyckeltalsinstitutet och Always Mind ett samarbete?

Nyckeltalsinstitutets databas visar att den psykiska ohälsan kostar mycket för individen, samhället och arbetsgivarna. Data visar också att om vi i tidigt skede fångar signalerna hos våra medarbetare, har vi oerhört mycket större möjligheter att vända scenariot och uppnå frisktal i stället för risktal. Always Mind arbetar proaktivt och har en unik lösning, med hög tillgänglighet och därmed stor potential för att vi som arbetsgivare och kollegor fångar signaler i tidigt skede. Därför har Nyckeltalsinstitutet valt att gå in i samarbete med Always Mind för att bidra till att sprida verktyg som fungerar proaktivt och som skapar trygghet hos ledare i vad de kan göra för sina team. Den psykiska första hjälpen-tavlan är lika viktig och självklar att ha på väggen som plåstertavlan och hjärtstartare.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss på tina@nyckeltal.se eller helena@alwaysmind.se så berättar vi gärna mer om hur vi stöttar arbetsgivare och organisationer med statistik och verktyg i detta hälsoarbete. Mer information om 1a hjälpen tavla för psykisk hälsa finns här:  Always Mind

Trevlig sommar!
Tina Ekström, VD Nyckeltalsinstitutet och Helena Reje, VD Always Mind.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post