Möt Karol Vieker på Handelshögskolan som har testat Jämställdhetsboxen!

Möt Karol Vieker på Handelshögskolan som har testat Jämställdhetsboxen!

Vad gör du på Handelshögskolan?
Jag är Diversity, Equity and Inclusion Manager, vilket betyder att jag ansvarar för vårt arbete med mångfald, jämlikhet och inkludering gentemot både studenterna och de anställda. 
 
Vad har Handelshögskolan för mål i sitt jämställdhetsarbete?
Vi har nyligen sjösatt en ny jämställdhetsstrategi med mål att vi i slutet av 2030 ska ha en 40/60-fördelning mellan män och kvinnor i skolans alla delar (ledningsgrupp, chefer, anställda, studenter i varje program).
Karol Vieker, Diversity, Equity and Inclusion Manager
Har Jämställdhetsboxen varit till hjälp för ert jämställdhetsarbete?

Definitivt! Det är ovärderligt att få både upplevelser av vad som fungerar och vad som behöver förbättras samt data kring hur det faktiskt ser ut. Det är inte alltid upplevelser och siffror stämmer överens, så att få en helhetsbild som är mycket mer nyanserad är guld värt i vårt fortsatta arbete.

Nyckeltalsinstitutet, Praktikum AB och Vestra Konsulter AB har varit viktiga samarbetspartners – de är otroligt kunniga och professionella och alltid villiga att svara på våra frågor och ge stödet vi behöver.

Var är Handelshögskolan i sitt jämställdhetsarbete om fem år?

Det kommer att krävas stort engagemang, hårt arbete och uthållighet – men om fem år hoppas jag att vi är mycket närmare våra jämställdhetsmål än vi är idag. Och om alla verkligen gör det de kan utifrån sina olika positioner inom Handelshögskolan är jag övertygad om att vi kommer att nå våra mål med råge!

Vill du höra mer om hur Karol och Handelshögskolan jobbar med uppföljning av sitt jämställdhetsarbete, både utifrån upplevelse och faktiska arbetsvillkor?

Varmt välkommen att anmäla dig till vårt kostnadsfria webinar om upplevd och uppmätt jämställdhet!


Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post