Mäta mångfald – Hur vi skapar stolthet i en viktig fråga!

Hur vi skapar stolthet i en viktig fråga!

I Nyckeltalsinstitutets arbete med att mäta mångfald i verksamheter tar vi fram personalekonomiska nyckeltal som påvisar hur väl arbetsgivare tar vara på kompetens kopplat till medarbetares bakgrund.

Tidigare har vi benämnt kartläggningen Svensk och Utländsk bakgrund, men nu byter den namn till Internationell Bakgrund. I syfte att lyfta styrkan i att ha en bredare mångfald och olika perspektiv – utifrån parametern bakgrund. Vi vill rikta ett stort tack till Monica Längbo, HR-direktör på Axfood som inspirerade oss till namnbytet!

För att ge inspiration till fler arbetsgivare har vi fått förmånen att intervjua Monica om Axfoods mångfaldsarbete och hur de hittade begreppet Internationell Bakgrund.

Hur kommer det sig att ni bytte från utländsk bakgrund till internationell bakgrund?

Det är viktigt hur vi väljer att kommunicera och signalera kring saker. ”Internationell bakgrund” låter som en extra kompetens, vilket vi anser att det är. För att kunna möta olika kundgrupper på bästa sätt med rätt sortiment krävs det att vi har medarbetare som speglar våra kunder. Vi har som mål att bli Sveriges mest inkluderande mataktör och för att nå dit behöver vi vara en inkluderande arbetsgivare som lockar kompetenser oavsett bakgrund.

Ett av målen är att 20 procent av ledarna inom koncernen ska ha en internationell bakgrund och uppnått 17 procent 2022 - hur har ni lyckats med detta?

2023 landade vi på 17,8 procent så det fortsätter att gå åt rätt håll. Det är ett långsiktigt arbete och anledningen att det går åt rätt håll är att vi arbetat in inkludering i alla våra HR-processer. Vi har inte råd att ha omedvetna fördomar och inte ta tillvara på all kompetens som finns i samhället. Därför har vi t.ex. en delvis automatiserad och objektiv rekryteringsprocess med systemstöd.

För Axfood är inkludering självklart och att de ska spegla sina kunder!

Vi är tydliga med våra värderingar och att vi främjar mångfald och inkludering och motarbetar fördomar. Det är ett systematiskt arbete som vi brinner för. Inkludering ska genomsyra alla våra processer, all kommunikation och såklart vår kultur och våra värderingar. En av våra målbilder är att vi ska vara Sverige mest inkluderande mataktör 2030. Det innebär att vi behöver vara Sveriges mest inkluderande arbetsgivare, med Sveriges mest inkluderande chefer och medarbetare. Det innebär att vi behöver ha en inkluderande rekrytering, inkluderande succession, inkluderande utbildningar. Alla processer och vår kultur ska genomsyras av mångfald och inkludering. Genom att spegla våra kunder kan vi ge bäst service och rätt sortiment.

På vilket sätt ser du att mångfald och jämställdhet är en viktig faktor för er verksamhet?

Mångfald, inkludering och jämställdhet är en affärskritisk faktor för vår verksamhet. Vi möter 4,5 miljoner kunder via våra butiker varje vecka och vi expanderar hela tiden. Vi behöver locka till oss både alla möjliga kunder och de bästa medarbetarna. Det innebär att vi behöver visa och vara en inkluderande arbetsgivare där alla har rättvisa möjligheter att utvecklas.

Mångfald och inkludering gör skillnad på sista raden. Det är en styrka med olika kompetenser, infallsvinklar och bakgrunder – det leder till mer innovation, bättre beslut och bidrar därmed positivt till vår affär.  

Vi på Nyckeltalsinstitutet får ofta höra att språkkravet för svenska är ett hinder för att lyckas öka den internationella andelen medarbetare. Hur ser ni på det hos Axfood?

Axfood har svenska som koncernspråk så det är absolut en utmaning. Många jobb har också kundkontakt där det krävs att man kan kommunicera med kunderna på svenska. Samtidigt är det en tillgång att kunna andra språk. På Snabbgross, vår grossistkedja som vänder sig till restauranger och caféer, är det en stor fördel att ha samma modersmål som kunden. Här står vilka språk butiksmedarbetarna kan på namnbrickan. Det är verkligen en bonus att kunna diskutera en specifik köttdetalj på det språk kunden är mest bekväm i. Totalt behärskar våra medarbetare drygt 35 olika språk! Snacka om kundvärde och service!

Vilka är dina tre bästa tips för att lyckas bygga mångfald i en verksamhet?

  1. Skapa en inkluderande kultur med ett inkluderande ledarskap där alla känner sig välkomna, respekterade och värderade.
  1.  Rekrytera medvetet och inkluderande. Använda olika rekryteringskanaler för att nå olika grupper av människor, granska och anpassa rekryteringsprocessen för att minska risken för omedveten partiskhet, samt att se över och eventuellt ändra krav och kvalifikationer för att bredda möjligheterna för olika kandidater att lyckas.
  1. Mäta och följ upp. Sätt fokus på frågan och få ledarna att inse värdet av mångfald och inkludering. Sätt långsiktiga mål och förklara varför det är viktigt. Mät och visualisera hur det ser ut på olika nivåer inom bolaget, hur det ser ut i succession, i utbildningar och ersättarplanering. Viktigt att våga vara transparent och öppen med ert nuläge och på så sätt visa er ambition med er förflyttning framåt. Och framför allt prata inte bara inkludering utan visa i handling och vänta inte – börja nu!

Tack Monica och Axfood!

Om Axfood:

Axfood ska vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar’n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och Mathem. Tillsammans har koncernen mer än 13 000 medarbetare och en omsättning om ungefär 80 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB.
Läs mer på www.axfood.se

Är du nyfiken och vill veta mer kring hur ni kan mäta mångfald i er organisation? 

Läs mer om vår kartläggning Internationell bakgrund här!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post