Coronaspaningar – hur har pandemin påverkat våra arbetsvillkor?

Ett år har gått sedan coronapandemin tog sitt grepp om världen och vände upp och ner på livet för oss alla, inte minst arbetslivet. Än är det för tidigt att analysera konsekvenserna av pandemins framfart, men ett par trender går redan nu att urskilja i svenskt arbetsliv. Vi har sammanställt några spaningar som skvallrar om hur villkoren på svenska arbetsplatser kan komma att se ut i framtiden. 

Anställningstryggheten i första hand
En trend som har förstärkts under pandemin är fokus på trygga anställningar, det visar bland annat en rapport från Academic Work. Anställningstryggheten har minskat i många branscher, vilket gör att organisationer som till exempel statliga myndigheter lutar åt att bli mer attraktiva arbetsgivare. En tidigare till stora delar flexibel och snabbfotad arbetsmarknad ser ut att röra sig mot en mer solid arbetsmarknad med fokus på trygga anställningar och arbetsvillkor.

Mer högskolekompetens på marknaden
Enligt UHR har antalet högskoleansökningar exploderat under coronapandemin. En trend som skapar positiva effekter i form av större tillgång på mer utbildad arbetskraft. En annan trend som fortsatt ser ut att hålla i sig är att kvinnor är överrepresenterade bland studenter på svenska universitet och högskolor. I genomsnitt är två av tre högskolestudenter idag kvinnor, med en viss variation beroende på utbildning. En trend som kommer att påskynda utvecklingen mot mer jämställda chefs- och lönestrukturer.

Nytt vägskäl för sjukfrånvaron
Försäkringskassan redovisar ovanligt många startade sjukfall och stora skillnader i ansökningsmönstret för sjukpenning under förra året jämfört med tidigare år. Vi kan konstatera att spelplanen för sjukfrånvaron minst sagt har ritats om under pandemin. I verksamheter där det krävs fysisk närvaro har korttidssjukfrånvaron ökat medan sjukfrånvaron i verksamheter där anställda kan arbeta hemifrån av förklarliga skäl har minskat. Hur korttidsjukfrånvaron och långtidsjukfrånvaron kommer att påverkas i det långsiktiga perspektivet är än så länge för tidigt att slå fast men fler hemmakontor skulle kunna innebära en potentiell minskning av både korttidsjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron i framtiden.

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs. Vill du vara en attraktiv arbetsgivare även i en osäker framtid är det viktigare än aldrig förr att kartlägga arbetsvillkoren i din organisation. Det gör att du proaktivt kan identifiera utmaningar och kartlägga möjliga åtgärder. I vår nyckeltalsportal kan du mäta, analysera och jämföra hur attraktiv, jämställd och hälsosam er organisation är.

Vill du veta mer? Kontakta Alice Stahre för en timmes kostnadsfri rådgivning!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post