Hela listan: Arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i sin bransch

Nyckeltalsinstitutet slog nyligen fast de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige. Nu presenteras de arbetsgivare som toppar listorna för respektive bransch. De listade branscherna är bland annat bygg, industri och finanssektorn. Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.

Nu uppmärksammas landets mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivare fördelat på bransch. Nyckeltalsinstitutet har listat vinnarna i följande branscher: bygg, el/energi, fastighet, finans/försäkring, kommunsektorn, industri, region, statliga, vatten/avfall/återvinning, privata tjänster, IT/telekom, stadsdelsförvaltning samt universitet och högskola.

Den här kartläggningen baseras på faktiska arbetsvillkor och objektiv statistik, och visar vikten av att mäta och utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. De arbetsgivare som toppar listorna har överlag väldigt bra arbetsvillkor, där HR nyckeltalen är viktiga att följa i arbetet att nå verksamhetsmålen. Att stå ut i konkurrensen är helt avgörande för att överleva i framtiden och då måste man bilda sig en förståelse för de egna medarbetarnas arbetsvillkor, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Resultaten baseras på insamlad statistik från 2018 och har genererats från en unik databas, med information om över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från sammanlagt 330 företag och organisationer. Samtliga vinnare har uppnått höga poänger (över 136 poäng) i de index som utnämningen baseras på.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, anställda per chef, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som bland annat lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras på faktorerna sjukfall, frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Läs mer om Bäst i Branschen och Excellenta Arbetsgivare här!

Statliga

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Vinnova
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Svenska ESF – rådet
Bäst Hälsoindex: Vinnova

Region

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen Region Stockholm
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Regional Utveckling Region Örebro
Bäst Hälsoindex: Hjälpmedelscentrum Region Västmanland

Hela kommuner

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Stockholm Stad
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Järfälla kommun

Stadsdelsförvaltning

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Rinkeby Kista Stdf Stockholms Stad

Kommunal Förvaltning

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Exploateringskontoret Stockholms Stad

Fastighet

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen AB
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Locum AB

Privata tjänsteföretag

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Sveriges Radio AB

IT/Telekom

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Aditro Shared Services AB & Aditro Enterprise AB

Bygg

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Habitek Byggentreprenad AB
Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad
Bäst Hälsoindex: Peab AO Bygg Stab Centralt

Finansiella

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Länsförsäkringar Västernorrland
Mest Jämställda Arbetsvillkor: SBAB Bank AB
Bäst Hälsoindex: Länsförsäkringar AB

El/energi

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jämtkraft AB

Vatten/Avfall/Återvinning

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Nodra AB

Universitet/Högskola

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post