Som kund hos Nyckeltalsinstitutet kan företaget bli certifierad som Excellent arbetsgivare™. Detta certifikat ges ut inom kategorierna Attraktiv Arbetsgivarindex®, Jämställdhetsindex Jämix®, samt Hälsoindex™, till de företag som uppnått excellent resultat inom respektive index.

För att få certifikatet Excellent Arbetsgivare 2020, krävs ett resultat i nivå med percentil 90 2018. Det betyder att företaget tillhör de tio procent bästa i Nyckeltalsinstitutet kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

Excellenta arbetsgivare 2020

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor. 

AddSecure
Agero AB
Akademiska Hus
Botkyrka kommun
CGI
Exploateringskontoret, Stockholm stad
HSB Bostad
HSB Stockholm
Högskolan Borås
Jernhusen AB
JM
Jämtkraft
Kemikalieinspektionen
Länsförsäkringar Västernorrland
Miljöförvaltningen i Stockholms Stad
Nacka Vatten och Avfall
Peab AB
Peab Asfalt AB
Ringhals AB
SHIS Bostäder
Skandia Fastigheter
Skellefteå Kraft
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad
Storstockholms Brandförsvar
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska ESF-rådet
Svenska Kraftnät
Sveriges Radio
Swerock
Uniper i Sverige
Vinnova

Bäst i branschen 2020

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige, som toppar listorna för respektive bransch.  Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.

Statliga

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kemikalieinspektionen

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Svenska ESF-rådet

Region

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Kommuner

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Botkyrka kommun

IT/Telekom

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Agero AB

Kommunalförvaltning

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Exploateringskontoret Stockholm

Stadsdelsförvaltning

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Stadsdelsförvaltning Majorna-Linné

Universitet & Högskola

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås

Fastighet

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen AB

Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Stockholm

Bygg

Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad

Bäst Hälsoindex: Peab AB

El & energi

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Svenska Kraftnät

Finans & Försäkring

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Länsförsäkringar Västernorrland

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Folksam

Bäst Hälsoindex: Bankgirot

Vatten, Avfall & Återvinning

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Nacka Vatten och Avfall