Vintertid – men varför då?

Jag vet att i våras skrev jag ett blogginlägg om att äntligen går vi mot ljusare tider. Och ämnet ligger på min näthinna igen, kanske för att jag har svårt för mörker, tycker vintertiden innan snön kommit är lång och seg, men också för att frågan om värdet av vintertid börjat snurra i mitt huvud.

Om vi tittar på det i ett ekonomiskt perspektiv och ska ta fram ett underlag för diskussion så behöver vi få fram kostnaderna för att varje höst vrida klockan tillbaka en timme. Alternativet är att låta tiden rulla på i sommartid.

Kostnaderna är svåra att få grepp om. Men på senare år har flera undersökningar pekat på att sommartid inte sparar energi och rent av kan medföra en nettoförlust. Miljöekonomen Hendrik Wolff vid University of Washington i USA har deltagit i en vetenskaplig analys av den australiska energiförbrukningen under en period, då delar av landet förlängde sommartiden med anledning av OS i Sydney år 2000, medan andra inte gjorde det. Då fann man att åtgärden reducerade förbrukningen av belysning och annan elektricitet på kvällen, men ökade energiförbrukningen under de mörka morgontimmarna – vilket kompenserade för besparingen på kvällen.

Vad är fördelarna för att behålla sommartiden? Så att vi kan ställa det i relationen till att behålla vintertiden.
I motsats till Hendrik Wolffs studie så finns enligt National Geographic undersökningar som visar att sommartid har en positiv effekt. I en rapport från 2008 om sommartid, hävdade det amerikanska energidepartementet att de sparar energi genom att ställa fram klockorna. Förlängningen av sommartiden sparade 1,3 terawattimmar i elektricitet. Vilket betyder att USA i så fall reducerar sin årliga elförbrukning med 0,03 procent och den sammanlagda energiförbrukningen med 0,02 procent. Låter lite men eftersom de har en enorm sammanlagd energiförbrukning så blir det ändå en besparing att titta närmare på.

Personligen tror jag mer på argumenten kring hälsa. Att sommartid är bra för hälsan.
”I en landstäckande amerikansk undersökning av hur folk spenderar sin tid, ser vi klart att det vid övergången till sommartid på våren tittas betydligt mindre på tv, och utomhusaktiviteter som joggning, promenader och vistelse i parker ökar markant”, säger Hendrik Wolff. ”Det är anmärkningsvärt, för den totala mängden dagsljus under ett dygn är naturligtvis densamma.”
En undersökning från 2008 i New England Journal of Medicine konstaterade att risken för hjärtattacker – i varje fall i Sverige – ökar under dagarna omedelbart efter övergången till sommartid på våren. Och att det beror på störningen av sömnen och ingrepp i den biologiska rytmen, skriver Imre Janszky på institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm i ett mejl till National Geographic.

Då tänker vän av ordning och förespråkare för sommartid året om – det löser vi! Genom att aldrig ändra klockan tillbaka. För visst borde det vara lika farligt det, att störa sömnen på hösten?

Hur som helst – när jag summerar mina argument, blandar in mina känslor blir mitt resultat:
Låt oss behålla sommartiden året runt – bra för hjärtat, bra för miljön och bra för oss vintertrötta människor.
Kjell Kalmnäs
VD Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post