Vi har ett samarbete med ActiWay just nu.

ActiWay har ett system för betalning, administration och uppföljning av aktiviteter inom friskvårdsbidraget. Med deras modell kan fler medarbetare aktiveras till en friskare vardag genom att det blir enklare för medarbetarna att ta del av bidraget.

Tillsammans ska vi genom ett urval av deras kunder analysera om det finns något samband mellan nyttjande av friskvårdsbidrag och bättre hälsa. D.v.s. ger friskvårdsbidraget några synliga positiva hälsoeffekter på organisationsnivå?

Nyckeltalsinstitutets har tidigare i ganska många år nu gjort kartläggningar som inkluderar friskvårdsbidraget och hur det samvarierar med organisatoriska hälsofaktor såsom kort-, långtidsjukfrånvaro, rehab inflöde, upprepad korttidssjukfrånvaro etc.

Förra året var första gången som vi kunde se en positiv korrelation mellan friskvårdsbidrag (i form av pengar) och hälsa. Men sambandet fanns bara när det gäller friskvårdsbidrag upp till 3 000 kr/år. Sambandet var väldigt litet men det går inte att blunda för att det fanns där.

För tydlighetens skull så kan jag passa på att förklara att vi aldrig sett något samband mellan hälsa och friskvårdsbidrag i form av pengar över 3 000 kr/år. Vi har heller aldrig sett något samband mellan hälsa och friskvårdsbidrag i form av tid (d.v.s. friskvårdstimme eller liknande).

Om vi på Nyckeltalsinstitutet då redan har sett detta varför vill då göra en ny studie tillsammans med ActiWay? Jo, eftersom vår databas innehåller organisationer från alla branscher med extremt olika syn på friskvårdsbidraget har vi en gemensam fundering.  Våra tankar är om de organisationer som är kunder till Actiway och som vi därför kan anta är organisationer som i högre grad satsar på att deras medarbetare ska använda bidraget, eftersom det är ett av hela huvudsyftena med deras tjänst. Ger detta synsätt positiva skillnader på organisationernas faktiska hälsostatus jämfört med andra eller ej?

Vad tror du, är friskvårdsbidraget något som skapar bättre organisatorisk hälsa eller är det de redan frälsta som är de som använder bidraget? Är Friskvårdsbidraget för att skapa en bättre hälsa eller kanske huvudsyftet Employer Branding eller kanske bara något ”onödigt ont?

Personligen tycker jag det är ett bra bidrag och jag både tar ut mina pengar och tränar på gymmet ca tre gånger i veckan.

Henrik Almgren
Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post