Vetenskapens rockstjärnor!

Det finns två personer i Sverige som ingen kan ha undgått att lyssna på de senaste månaderna. Personer vars budskap har nått ut till 100 000-tals personer. Den ena är förstås Hans Rosling, professor i internationell hälsa. Svenskarnas kanske mest populära person just nu. Med både tyngd och tydlighet förklarar han hur den globala hälsan har utvecklats och slår hål på myter om hur fattigdomen i världen ser ut idag.
Den andra personen är Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Hans sommarprat i P1 blev sommaren 2015:s mest spridda och fick närmare 40 000 delningar i sociala medier. I programmet förklarade han med tydliga exempel vilka katastrofala följder den globala uppvärmningen kommer att få och fick nog många av oss att tänka till lite extra. Att han dessutom har fått presentera sina resultat för den förre amerikanske vicepresidenten Al Gore minskar inte direkt stjärnglansen.
Gemensamt för dessa två personer är att de kan sitt ämne, de är tunga experter inom sina områden. När Hans Rosling säger ”Jag har rätt och du har fel” till programledaren i det danska nyhetsprogrammet i DR2 tror vi på honom, till skillnad från om det hade varit en politiker som uttalat samma ord. Visserligen kan även Rosling bli ifrågasatt. Exempelvis skrev Ulrika Knutsson nyligen i Fokus att Hans Rosling själv använder föråldrade data. Trots det är hans förtroendekapital nog fortfarande skyhögt.
Dessutom har de båda en förmåga att förklara komplexa problem och situationer så att gemene man/kvinna förstår och därtill lägger det på minnet i dagens informationsbrus. Rockström använder metaforer och konkreta exempel för att förklara jordens tillstånd. Rosling använder klossar, äpplen, och rörlig infografik för att illustrera hur fattigdomsnivån i världen har minskat.
Sedan underlättar det ju förstås att de talar om ämnen som verkligen berör. Fattigdom, flyktingkatastrofer och miljöförstöring engagerar. Det vore nog en ännu större utmaning att skapa engagemang kring mer vardagliga frågor.
Jag efterlyser till exempel någon som kan få pension att framstå som lika begripligt som Rockström får resiliens att framstå och lika underhållande som Roslings Gapminderpresentationer.
Fanny Hemmingsson
Civilekonomerna

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post