Vardagslärande – lika viktigt som vardagsmotion

80% av min arbetstid förra veckan deltog jag i olika seminarium om kompetensutveckling, om värdet av rätt kompetens och framtidens kompetens.

En sak som fastnade i min hjärna var en kommentar från Thomas Nyberg, Insightlab:
– Vi behöver bli ännu bättre på att använda vardagens lärande i vår kompetensutveckling. Öka medvetenheten hos medarbetarna att detta är en del av kompetensutvecklingen, det är inte bara externa kurser som är kompetensutveckling. Det är precis som med vardagsträning.

Competensumdagen i Helsingborg avslutade min vecka och här hade jag förmånen att bland annat få lyssna på Fabian Hagman, Mashie. Fabian försöker sätta in vardagslärandet i kulturen hos Mashie, vilket betyder att medarbetarna i sitt självledarskap behöver göra sin hemkunskap. Det innebär att dela med sig av sin reflektion, sitt senaste lärande internt, så att vardagslärandet sprider sig till fler.

I ambitionen att leva som jag lär, kommer här min hemkunskap från veckan som gick.

 1. Omvärldsbevakning! Lyhördhet! Agilt! Det blev så tydligt när jag fick ta del av resan som Insightlab gjort, där de missade signalerna om behovet från kunderna angående digitala lösningar, vilket i sin tur ledde till en rekonstruktion och omstart av företaget. Det finns ju oändligt med sätt att hålla sig uppdaterad men det kan lätt får stryka på foten i stor operativ belastning. Helt enkelt släcka bränder först sen reflektera, men ”sen” kanske inte kommer.
  Mitt råd är att omge dig med hjärnor som har andra styrkor än du, som kompletterar dig.
  Och ta inspiration av trendforskare som tex Li Edelkoort.
  Hon spår en antiurbanism – där hon ser att människor kommer att flytta från städerna till kollektiva förorter. Det kommer bli mer efterfrågat att ha personliga möten, de mellanmänskliga värdena kommer stå högt. Tack var att Karolina Wallin från Pro ToSell var med på Competensumdagen, kom Li Edelkoort in i min kompetensutveckling, något jag missat annars.
 2. I mötet med några av våra stora myndigheter som bedriver verksamheter med stor andel kontaktyrken, diskuterades värdet av att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara på all kompetens oavsett bakgrund, ålder, kön osv. Min hemkunskap här blev bland annat att operativa chefer har ett nästan omöjligt uppdrag. De ska verka för att stimulera självledarskap, tydlighet, ha hög tillit, vara närvarande och ha löpande dialog med varje medarbetare. Men i kombination med stora arbetsgrupper per chef, snäva budgetramar hög arbetsbelastning och höga sjuktal, blir det tufft att vara chef. Hur blir det i framtiden, kommer vi få kunna rekrytera chefer eller blir det ett ointressant uppdrag för nästa generationer? Möjligen kan vi robotisera delar av arbetsuppgifterna för cheferna så att de hinner med sitt ledarskap genom ett digitaliserat chefsstöd som underlättar deras arbete. Min nästa chef kanske är en robot?
 3. Kompetensutveckling! Veckan påvisade att kompetens är en färskvara och att vi har ganska dålig koll på vad som händer i organisationerna kring kompetensutveckling. Dels är begreppet svårt att definiera men framförallt sker det en massa kompetensutveckling utan att det noteras någonstans. Vad svarar vi på frågan från potentiella medarbetare, som vill veta hur kompetensutvecklingen ser ut i företaget, som vill veta hur deras framtida utvecklingsmöjligheter ser ut? Vi behöver ha någon form av indikation som visar var på kartan vi är jämfört andra. En känsla av att vi kompetensutvecklar räcker inte som svar. Flera branschorganisationer har uppmärksammat detta behov och identifierat värdet av att vara en attraktiv bransch att arbeta i. Här är arbetet igång med kartläggning och analyser. För de vet att det inom några år kommer råda en brist på tex 100 000 ingenjörer. Det gäller att vara proaktiv och vara steget före de andra konkurrenterna om kompetensen. Agila och lyhörda, med analysen klar från läget på kartan – vart är vi på väg och vill vi dit?
 4. Min sista hemkunskap och lärdom från veckan fick jag av Karolina på Pro ToSell. Visste ni att det finns en Sofia som fått medborgarskap i Saudiarabien? Det kanske inte olåter så spännande, det finns många Sofior men…
  Sofia är en robot! Det är den första roboten som fått ta emot medborgarskap i ett land. Det sägs att om tio år finns det robotar med kognitiv förmåga.

Nästa vecka nya utmaningar och ny kompetensutveckling. Måndagen rivstartar med att tillsammans med våra nyckeltalsexperter djupdyka i vår databas som nu uppdaterats med det allra senaste i rådande arbetsvillkor. Resultatet av sökandet efter samvariationer, trender och huvudnyckeltal kommer jag dela med mig av hemkunskapen som kommer.

Tina Ekström, VD, Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post