Vad kostar personalomsättningen i er organisation? Så får ni fram prislappen!

Personalomsättningen kan lätt förvandlas till en mycket kostsam post för de organisationer som inte har koll på vad deras personalförändringar kostar i rena pengar. Genom att kartlägga hur mycket pengar ni lägger på personalomsättning är det också möjligt att fatta beslut om möjliga åtgärder för att minska kostnaden. Här är fyra viktiga punkter att räkna på om ni vill få fram ett kvitto på kostnaden för personalomsättningen i just er organisation.

1. Rekrytering 

Den första kostnaden som är viktig att ta med i beräkningen är vad själva rekryteringen kostar – och då menar vi hela rekryteringsprocessen. Allt från att publicera en annons, genomföra intervjuer, förhandla till att skriva kontrakt. Alla delar som tar tid och kostar pengar fram till dess att en ny medarbetare är på plats bör fångas upp och kartläggas. Till detta bör läggas möjligheten att få tag på kompetenta ersättare. Om den aktuella befattningen är ett bristyrke kan rekryteringskostnaden behöva räknas upp med ett antal kronor.

2. Introduktion 

Introduktionsfasen är en annan del som ofta kostar pengar. De allra flesta yrkesroller kräver någon form av introduktion i form av planerade aktiviteter, till exempel en utbildning, handledning eller annat stöd i anställningens början. Genom att få insikter om vad introduktionsfasen kostar i er organisation blir det också lättare att uppskatta kostnaden för nästa steg – inskolningsfasen.

3. Inskolning

Bara för att den nya medarbetaren har fått en introduktion betyder det inte att denne är uppe i full produktion. Den tiden från att introduktionen är klar – till att medarbetaren är uppe i full produktion kallar vi för inskolningsfasen. Hur mycket den fasen kostar är starkt sammankopplat med vad rekryteringsfasen kostar. Det gäller därför att mäta dem var för sig men också tillsammans för att kunna säga något om totalsumman. Den tid det tar tills medarbetaren är uppe i full produktion kan variera från bara några dagar till flera år, med en prislapp på allt från tusenlappar till flera miljoner kronor.

4. Avveckling

En fjärde kostnad som lätt glöms bort men som också är bra att mäta är de kostnader som uppstår i samband med att den medarbetare som hade tjänsten innan slutade. Exempel på sådana kostnadsdrivare kan vara att den före detta anställde tagit med sig kunder till en konkurrent, eller att personen i fråga inte arbetade lika effektivt under sin sista tid som anställd. Faktorer som kan skapa stora hål i fickorna på en organisation. Därför är denna kostnad en mycket viktig punkt att fundera över när ni räknar på kostnaden för personalomsättningen.

Kom ihåg! När ni har kartlagt vad personalomsättningen kostar er och vilken nivå ni ligger på gällande andel personalomsättning, är det också värdefullt att jämföra er med andra bolag. Bara då är det möjligt att förstå siffrornas rimlighet, i jämförelse med andra. Kanske ser er nivå på personalomsättning hög ut men är fullt rimlig i jämförelse med andra bolag? En jämförelse ger snabbt svar på tal om hur ni ligger till – och om ni behöver vidta åtgärder. Utan spaning – ingen aning!

Vill du veta mer om personalomsättning och hur ni kan kartlägga organisationens arbetsvillkor? Kontakta Daniel Ågren, kundansvarig på Nyckeltalsinstitutet, för rådgivning.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post