Vabruari – tre saker att ha koll på inför årets mest sjuka månad

Februari, som också går under namnet Vabruari, är den månad då vi vabbar som mest. Hela fyra gånger så många vab-dagar tas ut i februari jämfört med den månad då minst antal vab-dagar tas ut; juli. Antalet vab-dagar kan säga mer om er organisation än vad ni tror, till exempel hur jämställda ni är. Här har vi listat tre saker att ha koll på inför årets mest sjuka månad.

1. Hur ni får bättre koll på vabbandet i er organisation

Det räcker inte med att bara ha koll på antalet vab-dagar i en organisation. Om ni vill få full insyn i hur er organisation vabbar är det viktigt att kartlägga var ni står i förhållande till statistiken. Ligger ni över eller under snittet för er bransch? Vilken månad vabbas det mest? Och hur ser skillnaderna ut mellan kvinnor och män? Genom att konstatera nuläget går det sedan att mäta utvecklingen över tid, målsätta det viktigaste och arbeta datadrivet med frågan. Börja därför med att göra en nollmätning.

2. Vad uttaget av av vab-dagar kan indikera

De flesta organisationer har en negativ syn på vabbning, men många vab-dagar behöver inte automatiskt vara negativt för organisationen i ett långsiktigt perspektiv. Det kan istället vara ett tecken på en tillåtande kultur som gör att föräldrar vågar prioritera sina sjuka barn i större utsträckning. En tolerans gentemot uttaget av vab-dagar kan skapa positiva effekter i form av ökad trivsel och mer engagerade medarbetare, vilket i längden gynnar organisationen.

3. Hur vab hör ihop med jämställdhet

Vabbandet hänger faktiskt ihop med hur jämställda ni är som organisation. 50 procent fler kvinnor än män vabbar och utvecklingen går långsamt framåt. Även om jämställdhetsfrågan till stora delar är en större samhällsfråga kan vabbandet ge en tydlig fingervisning om hur jämställd just er organisation är. Genom att kartlägga hur fördelningen ser ut i er organisation för både uttag och antal dagar samt mäta utvecklingen i jämförelse med andra organisationer kan ni få en tydlig indikator på om ni är på väg åt rätt håll eller inte.

När vabbar vi som mest i Sverige? Enligt Försäkringskassan är februari en tydlig vinnare följt av mars och januari. De månader som vi vabbar minst är augusti och juli. Med det sagt kan vi säga att Vabruari gör skäl för sitt namn och att det nog inte är en vågad gissning att vi ser nya höga vab-nivåer även i februari 2020.

Hela listan – månaderna vi vabbar som mest:

 1. Februari
 2. Mars
 3. Januari
 4. November
 5. Oktober
 6. April
 7. December
 8. September
 9. Maj
 10. Juni
 11. Augusti
 12. Juli

*Baserat på Försäkringskassans statistik över antal nettodagar vård av barn per månad 2018.

Hur vabbar ni? Läs mer om vårt jämställdhetsindex som bland annat mäter vab eller boka en demo med Alice Stahre, kundansvarig på Nyckeltalsinstitutet, för att höra hur ni kan mäta allt från uttag av föräldradagar och vab till sjukfrånvaron i er organisation.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post