Utan spaning ingen aning!

Så är snart ännu en Almedalsvecka till ända. Ömsom sol, ömsom regn – men den absoluta merparten de senaste dagarna här i Visby har ändå varit en klarblå himmel med en strålande sol över gränder, trädgårdar och torg.

Den intensitet och febrila aktivitet som råder i den fantastiska gamla Hansa-staden under den första veckan i juli varje år är svår att beskriva för de som inte har varit på plats och fått uppleva miljö och stämning. Det är ett fullkomligt myller av folk på väg till eller från något av de drygt 4 000 (!) olika seminarier och samtal om viktiga samhällsfrågor som pågår. I ruiner, trädgårdar, tält och på campus och caféer möts människor för samtal och dialog. I år toppade digitalisering listan över vad som debatterats mest men områden som energi, miljö, samhällsbyggnad, integration, jämställdhet och folkhälsa låg inte långt efter. Ofta i en kombination med just effekterna av ett mer digitalt samhälle.

För egen del har det blivit många inspirerande samtal och möten med människor från vitt skilda delar av näringsliv och olika verksamheter. Ofta har samtalen lett vidare till diskussioner med fokus på hur vårt arbetsliv idag förändras och försök till att förutspå den framtid vi går till mötes.

Något som slår mig varje år jag har förmånen att få vara här är hur enkel dialogen blir med befattningshavare från vitt skilda delar av samhället – alla möten och paneler bestående av företrädare från såväl det politiska livet som ideella organisationer, företag, kommuner, industri och kultursektor.  Det som förenar är just intresset för levande samtal kring hur vi alla med gemensamma krafter vill skapa ett bättre samhälle och den enskildes möjlighet att faktiskt påverka oavsett var jag befinner mig i min vardagliga gärning.

Nu är det snart dags att ”logga ut” för semester och dra till landet och kantarellskogen. Med tillförsikt ser jag fram emot en spännande höst för fortsatta samtal med alla intressanta kontakter som skapats under den senaste arbetsveckan här på vackra Gotland!
Jag önskar dig en skön sommar var du än befinner dig och avslutar med:
”Summarn kummar me sol kommar yvar hällmark u stain…….visst skudd de vare trist skudd de var um summarn inte fanns”

Lisa Karthäuser, Nyckeltalsinstitutet

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post