Upplevelse eller verklighet?

För snart två veckor sedan åkte jag på en helgresa till Barcelona. En underbar stad och några trevliga dagar med goda vänner. Den gångna helgen var jag hemma och gjorde bara precis det jag kände för, en underbar helg det också. Det var två helger som jag gärna tar flera av. Men på något sätt kändes det som att den senare helgen gick väldigt fort. Jo, Barcelonahelgen gick fort den också men den upplevelsen sitter kvar som ett mycket starkare minne än den gångna ”hemmahelgen”. ”Hemmahelger” har jag haft så många tidigare att de gärna ”flyter ihop” men jag är rätt säker på att jag om tio år kommer att minnas vad jag gjorde i Barcelona medan den gångna helgen då helt har försvunnit ur minnet.

Det är på liknande sätt som vi upplever våra sommarsemestrar. Fem veckor på familjens landställe går mycket fortare, i alla fall i efterhand, än fem veckor på fem olika platser runt om i Sverige, och kanske utomlands. Jag har en bekant som vid sin pensionsdag sade att ”det känns som igår” när han tänkte tillbaka på den dagen för nästan 50 år sedan som han steg in på samma företag för sin första arbetsdag. Så säger inte den som har arbetat på flera olika arbetsplatser om sin första arbetsdag 50 år tidigare.

Vad menar jag då med detta? Jo, att vi kan uppleva att tiden går olika fort beroende på vad vi gör. Gör vi samma saker varje dag tenderar livet att ”rusa förbi”, även om vardagen inte alltid behöver vara så rolig. Gör vi däremot många nya saker, besöker nya platser, kanske byter arbete eller t.o.m. inriktning i livet, kommer livet att upplevas som längre även om det i verkligheten förstås inte blir längre (vissa saker man gör kanske t.o.m. förkortar livet).

Frågan om ”upplevelse” eller hur ”det egentligen är” är något som vi ofta stöter på i Nyckeltalsinstitutet. Vi arbetar ju framför allt med att kartlägga ”hur det ser ut” på arbetsplatser när det gäller t.ex. hälsa, jämställdhet, attraktiv arbetsgivare och svensk och utländsk bakgrund. Samtidigt gör många företag och organisationer medarbetarundersökningar för att få en bild av hur de anställda upplever sin arbetsplats. Ofta ger ”upplevelsen” och det ”uppmätta” en samstämmig bild av hur det är på arbetsplatsen. Om ”det uppmätta” beskriver att det är en jämställd arbetsplats (löner, chefskap, anställningsformer m.m.) brukar ”upplevelsen” bland de anställda också vara att det är jämställt. Och tvärtom men det är inte alltid så förstås. Vi har exempel på att anställda upplever att det är en god arbetsmiljö samtidigt som ”det uppmätta” visar höga sjuktal och många olycksfall.

Vad gäller då? Eller om de anställda upplever att de har dåliga löner samtidigt som lönestatistiken visar att företaget har bland de högsta lönerna i branschen.

Vi menar att det är viktigt både med ”upplevelse” och ”hur det egentligen ser ut”. Och någonstans kommer vi nog inte ifrån att upplevelsen faktiskt baseras på hur det egentligen ser ut.
Anders Johrén, Nyckeltalsexpert Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post