Tre steg för att få gehör för dina personalinsatser

Det kan vara svårt att få gehör för de personalinsatser och satsningar man vill genomföra. Vi tror att jämförelse, tydlig struktur och mätbara analyser är viktiga nycklar att ta hänsyn till när en personalinsats ska genomföras. Vi listar tre steg som din personalsatsning bör innehålla om du vill få gehör från ledning, chef eller annan beslutsfattare.

  • Jämför organisationens nuläge med föregående år och branschen
    Inför ett satsning bör du ta tempen på hur ni ligger till – både jämfört med tidigare år och med andra i branschen. Halkar ni efter i frågan jämfört med tidigare år? Ligger ni i botten jämfört med andra organisationer i branschen? Om du kan påvisa tydliga siffror på er organisations nuläge har du argument för att föreslå satsningen.
  • Tydliggör hur och när du kommer mäta dina insatser

Inför satsningen bör du tydliggöra hur din satsning kommer att mätas. Vilka parametrar kommer vi att mäta? Hur kommer vi mäta dessa? Och slutligen: När ska dessa parametrar mätas? En genomtänkt plan för att mäta dina resultat är alltid ett gott argument för att få genomföra en satsning.

  • Följ upp din satsning

Kom ihåg att följa upp din satsning! När kravet på förändring upphör, upphör förändringen. Har satsningen gett det resultat du önskar att den skulle uppnå? Har ni t.ex. blivit en mer attraktiv arbetsgivare, mer jämställda eller hälsosammare? Titta på dina mätbara parametrar och utvärdera resultatet.

Med vår nylanserade nyckeltalsportal kan du mäta, analysera och jämföra hur attraktiv, jämställd eller hälsosam din organisation är – jämfört med tidigare år och med andra i branschen.

Vill du veta mer? Kontakta Oliver Söderström

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post