Topparbetsgivarna i pandemin – de är mest attraktiva, jämställda och hälsosamma

Ellevio AB, Stadsbyggnadskontoret Göteborg och Peab AB erbjuder bäst arbetsvillkor i Sverige. Det står klart när vi på Nyckeltalsinstitutet släpper vår årliga kartläggning av de mest attraktiva, jämställda och hälsosamma organisationerna i landet. Resultatet är baserat på drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor och kartläggningen visar också hur pandemin har påverkat arbetsvillkoren på den svenska arbetsmarknaden.

Vår årliga kartläggning visar att Ellevio AB är den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige och att Stadsbyggnadskontoret i Göteborg är bäst när det kommer till jämställdhet. Peab AB visar även för andra året i rad att de erbjuder sina medarbetare mest hälsosamma arbetsvillkor i landet. Resultatet är baserat på data i form av indexerade arbetsvillkor som bland annat sjukfrånvaro, friskvård, lön, övertid, chefsstrukturer och karriärmöjligheter.

– Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, är en nyckel för att kunna driva organisationen framåt tillsammans med sina medarbetare. Det gör det möjligt att identifiera vilka områden som behöver förbättras, vilket också gör det möjligt att i likhet med Ellevio AB, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Peab AB, hitta nyckeln till framgång, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Vår kartläggning visar även hur villkoren på den svenska arbetsmarknaden har förändrats under coronapandemin. Bland annat har hälsan förbättrats för framför allt hemmajobbare, höginkomsttagare och män. Dessutom visar kartläggningen att jämställdheten har tagit en paus på många områden under pandemin och att det därför har varit ett sämre år för kvinnor jämfört med tidigare år när jämställdheten successivt har gått framåt. Kartläggningen visar även att vissa arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats trots pandemin, primärt när det kommer till avgångar, löner och övertid.

Topplista – de mest attraktiva arbetsgivarna

  1. Ellevio AB
  2. Akademiska Hus AB
  3. Humlegården fastigheter AB

Topplista – de mest jämställda arbetsgivarna

  1. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
  2. SBAB Bank AB
  3. Sveriges Radio AB

Topplista – de mest hälsosamma arbetsgivarna

  1. Peab AB
  2. E-hälsomyndigheten
  3. Bankgirot

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs. Vill du vara en attraktiv, jämställd och hälsosam arbetsgivare i framkant även i en osäker framtid är det viktigare än någonsin att kartlägga arbetsvillkoren i din organisation. Det gör att du proaktivt kan identifiera utmaningar och kartlägga möjliga åtgärder. I vår nyckeltalsportal kan du mäta, analysera och jämföra hur attraktiv, hälsosam och jämställd din organisation är. Så att ni kan gå från att tro till att faktiskt veta hur era styrkor och utmaningar ser ut jämfört andra.

Vill du veta mer? Kontakta Elin Larsson för en timmes kostnadsfri rådgivning!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post