Tidsperspektiv

Det händer allt oftare att jag tänker på hur privilegierad jag är som lever i Sverige på 2000-talet. Hade jag varit född på till exempel 1800-talet hade jag förstås varit död vid det här laget. Men även om vi placerar oss själva, i mitt fall en medelålders man mellan 50 och 60 år, till 1800-talet hade jag förmodligen då varit tandlös och betraktad som en gammal gubbe med diverse åkommor. Hade jag tur kunde jag fortfarande sköta någon form av arbete, om än med låg effektivitet eftersom min fysiska förmåga inte är vad den varit, och om jag inte redan flyttat in så skulle det inte dröja länge innan jag fick bo på något undantag.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor var okända begrepp. Att vara en attraktiv arbetsgivare var det nog inte många arbetsgivare som tänkte på. Att ge kvinnor lika möjligheter som män var lika otänkbart som att åka till månen. Kort sagt, det var en helt annan värld för bara 150 år sedan.

Även om vi kortar ned perspektivet till 22 år, så länge som Nyckeltalsinstitutet har verkat (Nyckeltalsinstitutet startade 1996), har det hänt väldigt mycket i svenskt arbetsliv om än inte att det har blivit en helt annan värld. Jag påstår till exempel att det har blivit mycket viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare, att jämställdhetsarbete har en helt annan och mycket självklarare plats i de flesta företag och att hälsofrågor har fått en än större betydelse. Samt att frågan om att ta vara på kompetens med utländsk bakgrund har fått ett mycket starkare fokus.

Det här är en känsla som jag tror att jag delar med många andra. Nyckeltalsinstitutet har siffror som visar på att vi får ett allt mer jämställt arbetsliv, även om det fortfarande är mycket kvar att göra. Vi ser att allt fler lyfter upp ”attraktiv arbetsgivare” som en prioriterad fråga och vi ser att andelen anställda med utländsk bakgrund ökar i många organisationer. Vi ser också att företag satsar mer på friskvård, främst i pengar men en del även i tid. Förhoppningsvis kan det trendbrott som vi sett i år vad gäller sjuktalen, som minskar för första gången på många år, vara första året av en lång rad med minskande sjuktal.

De som lever på 2100-talet kanske kommer att se tillbaka på dessa 2010-talets frågor med höjda ögonbryn och något som då kommer vara svårt att föreställa sig, ungefär som jag har svårt att föreställa mig livet på 1800-talet. Men det är något som jag och du som läser detta aldrig får veta.

Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post