Talent Management i fokus

Just nu förändras det mer än någonsin på arbetsmarknaden utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Allt ska gå snabbare, allt ska bli mer digitalt, det är svårt att hitta kompetens inom många områden, de nya generationerna ställer nya krav på arbetsgivare och har en oberäknelig inställning till lojalitet till arbetsgivaren, karriär och vad som är viktigt i livet m.m. Detta medför att organisationer tvingas till att fokusera på Talent Management i en mycket större utsträckning än tidigare. För att hänga med i förändringarna på arbetsmarknaden behöver varje organisation tänka till för att skapa de bästa förutsättningarna utifrån ett arbetsgivarperspektiv för att anpassa sig till denna föränderliga värld.

Det pratas om självledarskap, om organisationer utan chefer, om tillit som det nya ledordet och inom offentlig sektor har tillitsbaserad styrning blivit det nya samtalsämnet. Samtidigt finns det många som fortfarande älskar organisationskartor, struktur och att ha en tydlig bild av vad som förväntas av dem. För att komplicera detta ytterligare så ökar stress och sjuktal dagligen i vår vardag för att människor tar på sig för mycket. Nyckeltalsinstitutets statistik visar tydliga korrelationer mellan sjuktal och antal medarbetare per chef, alltså att sjuktalen ökar desto fler medarbetare en organisation har per personalansvarig chef.

Vad innebär dessa nya utmaningar tillsammans med de nya trenderna? Vilket ansvar kommer vi ställa på medarbetaren framgent och vad krävs av organisationer för att anpassa både ledarskap, medarbetarskap, styrningen och struktur efter detta? Dessa frågor ställs jag inför i mina uppdrag varje dag och det är så spännande att få arbeta med organisationers utveckling i dessa stora förändringar. Men det mest positiva är att Talent Managementfrågan blivit så mycket mer accepterad och generellt hamnat på en mycket mer strategisk nivå i organisationer. Många har redan börjat förstå hur viktigt det är att hänga med i dessa förändringar och vill skapa organisationer som är mer volatila för framtidens förändringar medan andra inte har en aning om vad som väntar.  Så glöm inte Talen Managementaspekten i nästa möte kring utveckling av er organisation. Vi hjälper er gärna på resan!

Viktoria Ramnelius-Styrelseledamot Nyckeltalsinstitutet

Manager

Ramböll Management Consulting

 

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post