Svårt att säkra medarbetarinvesteringar i budgeten? Här är argumenten!

Att få gehör för medarbetarinvesteringar i budgettider är inte alltid det lättaste eftersom det kan vara svårt att visa upp och argumentera för vad investeringarna leder till, inte minst i kristider. Men vikten av att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare som främjar ett hållbart arbetsliv slutar inte att gälla på lång sikt, och det går att visa på fakta och lyfta starka argument för att medarbetarinvesteringar ska prioriteras i budgeten. Här har vi listat de främsta argumenten.

Kostsamt att inte investera i medarbetarna
Våra mätningar visar att det ofta kostar mer att inte vara en attraktiv arbetsgivare än att vara det. Att inte prioritera medarbetarinvesteringar i budgeten är att inte prioritera att vara en attraktiv arbetsgivare. Ta stöd i siffror och mätningar som visar att det är dumsnålt att inte vara en attraktiv arbetsgivare genom att nedprioritera bolagets viktigaste resurs – medarbetarna. Räkna på kritiska värden för att få svar på vilka investeringar som måste göras för att medarbetarna ska vilja stanna kvar och för att ni även framåt ska kunna rekrytera medarbetare som bidrar till organisationen.

Data visar sanningen
Det är en vanlig uppfattning att medarbetarinvesteringar är kopplat till fluff och omätbara värden, men precis som allt annat går det att sammanställa data och följa upp utfallet av de investeringar som ni gör. Börja med att kartlägga era arbetsvillkor och ert nuläge. Jämför sedan med dåtid och utvecklingen i branschen så får ni ett kvitto på vad era insatser har gett för resultat, och argument för vad ni fortsatt behöver prioritera i personalbudgeten.

Experten har talat
Ibland behövs det stöd utifrån – en slags djävulens advokat. Ta hjälp av rådgivning från utomstående experter och tredjepartsintygare som kan hjälpa till att driva på och argumentera för ökade personalinvesteringar. Expertråd tillsammans med hårda data är argument som är svåra att ifrågasätta och sticka hål på.

I vår nyckeltalsportal kan du mäta, analysera och jämföra hur attraktiv, jämställd eller hälsosam er organisation är – ett hjälpmedel för att få gehör för medarbetarfrågor i organisationen.

Vill du veta mer? Kontakta Daniel Ågren för en timmes kostnadsfri rådgivning!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post