Språket gör dig till den du är

Det går att se på språket som Guds gåva till mänskligheten. Även om många andra faktorer har varit avgörande i människans utveckling, torde få andra saker varit så betydelsefulla som just språket. Så är det än idag. Den som behärskar språket, det talade och det skrivna, kan lättare argumentera för sina åsikter och värderingar och den uppfattas säkert på ett annat sätt än den som inte behärskar språket. Det kan till och med vara så att vi uppträder och uppfattas på olika sätt beroende på vilket språk vi använder. Jag fick själv en insikt i det i veckan när jag började tala franska (nej, jag talar inte perfekt franska men har inga problem att föra en konversation på språket) med en för mig helt okänd person på en restaurang. Jag kom på mig själv med att konstatera att ”så hade jag aldrig uttryckt mig på svenska” och personen fick säkert en annan bild av mig än om vi kunde pratat svenska, som hon inte kunde, eller engelska.

Så är det förstås också i arbetslivet. Jag har sett personer med svenska som modersmål uppfattas på olika sätt beroende på om det är på svenska eller hyfsad skolengelska de försöker argumentera för sina ståndpunkter. Jag har sett personer med utländsk bakgrund som fått helt olika bemötande beroende på om de kan använda en väl fungerande engelska eller en stapplande svenska i sina konversationer. En person som är och uppfattas som väldigt kompetent på sitt modersmål, eller på ett språk som den behärskar väl, behandlas ofta som mindre kompetent när den uttrycker sig på ett språk som den inte är helt bekväm med.

I de organisationer som vi på Nyckeltalsinstitutet känner till har anställda med utländsk bakgrund i högre grad högskoleutbildning än vad anställda med svensk bakgrund har samtidigt som anställda med utländsk bakgrund i stort sett alltid är betydligt mindre representerade på chefsposter. Eftersom många samtidigt talar om att ”högskolekompetens är viktigt för att bli chef” så blir det en uppenbar paradox. Det är viktigt (avgörande?) att ha högskolekompetens för att bli chef. Anställda med utländsk bakgrund har högskoleutbildning i högre grad än anställda med svensk bakgrund. Anställda med utländsk bakgrund är chefer i mycket mindre omfattning än anställda med svensk bakgrund.

Jag gissar att en orsak till denna paradox är språket. En mycket kompetent person kanske inte uppfattas lika kompetent när den använder ett språk den inte behärskar fullständigt. Om det är så har vi alla en utmaning att dels bli bättre på att se kompetensen bakom språket, dels att ge förutsättningar för att vi alla ska bli bättre på att behärska det språk som är rådande på arbetsplatsen.

Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet AB

 

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post