Söderberg & Partners delägare i Nyckeltalsinstitutet

Söderberg & Partners är sedan i våras delägare i Nyckeltalsinstitutet vilket därigenom kompletterar de HR strategiska tjänsterna som Söderberg & Partners redan idag erbjuder. Magnus Gewert, VD för Söderberg & Partners Compensation & Benefits Services berättar mer om värdet i partnerskapet med Nyckeltalsinstitutet.

Genom att gå in som partner i Nyckeltalsinstitutet ökar det möjligheterna än mer för Söderberg & Partners att hjälpa arbetsgivare mäta viktiga faktorer kopplat till chefer och medarbetare. Dessa processer blir allt viktigare i den extremt snabba omställningen som sker utifrån teknikutveckling och som ställer nya kompetenskrav, men också på grund av krig, klimathot etc. För kunna hantera utmaningen med utvecklingens höga hastighet och osäkerhet, behöver arbetsgivare säkerställa sitt medarbetarerbjudande i konkurrens med andra. Då är det avgörande att ha insikter om sina styrkor och utmaningar som arbetsgivare.

–  Inom industri har man i årtionden utvecklat former för att mäta olika delar i produktionslinjerna i syfte att utveckla och förbättra processer. Det är märkligt att motsvarande mätningar och analyser kopplat till medarbetare och chefer inte utvecklats i motsvarande grad – trots att alla verkar vara eniga om att medarbetare är den viktigaste och i många fall den mest kostsamma resursen. Tillsammans kan Nyckeltalsinstitutet och Söderberg & Partners bidra till att stärka utveckling inom detta område och tillhandahålla värdefull HR-data. Inte minst för att underlätta för HR att tillgodose ägare och styrelsers behov av information, säger Magnus Gewert.

Målsättningen och förväntningarna på framtiden ihop med Nyckeltalsinstitutet och de övriga HR-relaterade verksamheterna är att Söderberg & Partners ska vara en relevant strategisk samarbetspartner inom HR området som erbjuder ett one stop shop-koncept. Med vår tradition av analys och IT-utveckling, samt entreprenörskultur skapas förutsättningar att attrahera topptalanger som vill vara med att utveckla tjänsterna i Norden och övriga Europa.

–  Tillsammans ska vi hjälpa våra kunder att förstå vad som skapar engagemang och lojalitet hos medarbetare och vad som motiverar dem så att verksamheten står sig stark på den konkurrensutsatta marknad vi alla befinner oss, säger Magnus.

Söderberg & Partners erbjuder flera HR-strategiska tjänster inom personalförmåner och erbjudande via Förmånsportal, utformning av ersättningar och förmåner från Novare Pay, lönesystemtjänster via Payroll, digitalt HR system och fristående verktyg inom målstyrning och medarbetarutvärderingar via Heartpace, samt även digitala utbildningstjänster från Learnster.

Magnus Gewert, Tina Ekström, Bino Catasús, Anders Johrén, Gustaf Rentzhog, Jenny Persson och Stefan Wickström.

 

Är du nyfiken på att veta mer?
Varmt välkommen att delta på vårt kostnadsfria webinar den 7 oktober 08.30-09.30. 
Mer information kommer inom kort. 

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post