Ska vi ge mer glass till barnen?

GlassPisa

The Economist – en av världens mest ansedda veckotidningar – visar statistik som pekar på att glasskonsumtion och skolresultat verkar samvariera. Det finns tre sätt vi kan läsa denna statistik på :

  • ”Vi tror inte på den – den måste vara fel”
  • ”Det är något annat som påverkar att dessa två mått samvarierar. Att det finns en samvariation betyder inte att ju mer glass man äter desto bättre blir man i skolan. Det betyder inte heller att ju bättre man är i skolan – desto mer glass får man. Det kan handla om andra saker som exempelvis familjestrukturer eller migration eller något helt annat.”
  • ”Det här är intressant! Att det äts mycket glass pekar på att man tar belöningar på allvar och att genom att ge uppmuntran så skapar man en kultur av bejakande och därigenom förutsättningar för goda skolresultat”

 

Vi översköljs av statistik och slutsatser som dragits från forskningen. Detta är dock ofta praktiker som använder forskningen som en sanningssägare. Vi forskare är – vanligtvis – något mer ödmjuka och försiktiga i att dra slutsatser och istället för svar så är våra slutsatser ofta att vi kommer närmare den relevanta frågan och att våra slutsatser är en början på nästa diskussion. Så är det med forskning och så är det med nyckeltal.
Och – en sak till. Bilden publicerades första april.

Jag önskar oss alla en riktigt glad och glassig vår!
Professor Bino Catasús, Stockholms Universtitet, Företagsekonomi

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post