Sjöfartsverkets jämställdhetsmånad – Öppet hav

Sjöfartsverkets temamånad - Öppet hav

Oktober månad är Sjöfartsverkets jämställdhetsmånad där de vill inspirera branschen till att arbeta för ökad jämställdhet. Sjöfartsverket blev inspirerade av Transportföretagens jämställdhetskampanj Framfart till att göra en egen temamånad. Eva Nordström, intern projektledare för jämställdhet och inkludering på Sjöfartsverket, berättar att det är en långsiktig satsning att driva frågor som bidrar till att göra Sjöfartsverket till en attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett kön. Eva berättar mer om initiativet för att få en mer jämställd och inkluderande sjöfart.

Eva Nordström

Syftet med initiativet Öppet Hav är att under oktober lägga extra fokus på jämställdhet och inkludering för att erbjuda verksamheten inspiration, kunskap och ett arbetsmaterial till kommande arbetsplatsträffar.
”Vi har satsat rejält och tagit fram digitala föreläsningar, nyligen startat en ny podcast och tagit fram både konkreta tips och underlag för diskussionsövningar. Allt finns tillgängligt på vårt intranät för att det ska vara så tillgängligt som möjligt. Men det går även att lyssna på podden på Spotify och se föreläsningarna på YouTube.”

En del i Sjöfartsverkets jämställdhetsarbete är att kartlägga sig i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex Jämix, där de har flera styrkor som arbetsgivare. Vad är ni mest stolta över?
”Vi är mest stolta över att vi är på god väg att kunna säga att vi har ett jämställt ledarskap. Att vi har förflyttat oss mot ökad jämställdhet tack vara att Sjöfartsverket har en generaldirektör som driver frågan och är beredd att satsa.”

Vad är Sjöfartsverkets utmaning i jämställdhetsfrågan?
”Vår stora utmaning är att verksamheten till största del består av traditionellt manliga yrkesgrupper som sjöfart, flyg, bygg och teknik. Det finns inte ett jämställt rekryteringsunderlag och vi kan inte gå före hur det ser ut i samhället. En annan utmaning är att det inte alltid är lätt att som kvinna vara i minoritet, så vi jobbar en hel del med att utveckla en inkluderande arbetsplatskultur.”

Vilket är ditt bästa tips till de arbetsgivare som också har en ojämställd grundstruktur, vad kan de göra för att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män?
”Jag tror att mycket ligger i själva rekryteringsprocessen. Det gäller att verkligen syna sig själv och sina fördomar. Till exempel beskriver en chef i ett av våra poddavsnitt hur han har börjat läsa sina ansökningar på ett annat sätt och vara mer medveten om att kvinnor och män beskriver sin kompetens på olika sätt.”

Sjöfartsverket är ett affärsverk med ca 1200 anställda som tillsammans erbjuder moderna och säkra sjövägar med service dygnet runt. Ca 90 procent av Sveriges export och import går någon gång via sjövägen, därav har Sjöfartsverket en viktig roll och en långsiktig trygghet i utvecklingsarbetet mot en ännu bättre framtida sjöfart. För att lyckas med detta utvecklingsarbete är behövs ständigt nya kompetenta medarbetare som delar Sjöfartsverkets värdegrund och som vill ta ansvar för vårt samhälle.

Här hittar du Sjöfartsverkets podcast – Öppet Hav

Är du nyfiken på hur jämställd din organisation är?
Kontakta oss!

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex ger arbetsgivare ett kvitto på hur väl organisationen tar tillvara på kompetensen oavsett kön. Jämix kartlägger skillnader i arbetsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post