Så jobbar Castellum för att sticka ut som arbetsgivare i en attraktiv bransch

Fastighetsbolaget Castellum har trygga anställningsvillkor, låga sjuktal och lika interna karriärmöjligheter för kvinnor och män. Det är några anledningar till att bolaget sticker ut som excellenta arbetsgivare i en konkurrenskraftig och attraktiv bransch. Men vilka är framgångsfaktorerna? Ta del av hur Castellum aktivt arbetar för jämställdhet, mångfald och friska medarbetare. 

Excellenta arbetsvillkor för över 400 medarbetare
Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag som erbjuder lokaler för kontor, myndigheter och logistik. Sammanlagt har bolaget 420 medarbetare och tack vare mycket attraktiva arbetsvillkor ligger de i toppen bland landets mest excellenta arbetsgivare. Fastighetsbranschen är en av de mest attraktiva branscherna att arbeta i, så konkurrensen är tuff, men Castellum sticker ändå ut. Framför allt när det kommer till jämställdhet, mångfald och friskvård. 

        Vi har stort fokus på hälsa och välbefinnande och satsar mycket på hälsofrämjande förmåner för våra medarbetare, vilket bland annat avspeglar sig i låg sjukfrånvaro. Jämställdhet är ett annat viktigt fokusområde för oss. Vi tror att jämställdhet börjar i hemmet, och ger därför alla våra internationella medarbetare samma förmåner som i Sverige, 90 procent betald föräldraledighet. Vi är också övertygade om att man måste starta sitt jämställdhetsarbete i toppen, vilket vi har gjort i vår styrelse och koncernledning. En annan viktig fråga för oss är mångfald och även där ser vi att nyckeln är att främja mångfald på ledande positioner. Vi vill bidra till inkludering, spegla vår kundbas och ta vårt samhällsansvar, säger Helena Dino, People Experience Director på Castellum.

Evidensbaserat beslutsunderlag och höga målsättningar
Alla åtgärder och beslut som tas grundar sig i evidensbaserat underlag. Undersökningar och mätningar tillsammans med kontinuerlig dialog med medarbetarna ligger till grund för det löpande förbättringsarbetet och de ambitiösa framtidsplanerna.

        Vi jobbar med löpande kartläggning av våra arbetsvillkor i kombination med regelbundna medarbetarundersökningar. Det gör att vi lättare kan fatta beslut om åtgärder. Med hjälp av det kan vi bland annat målsätta hälsofaktorer och andra arbetsvillkor – och vi har höga målsättningar. Vi har till exempel en nollvision och en målsättning om att ingen ska skada sig eller bli sjuk på jobbet. Vi går mer och mer mot att kartlägga mjuka värden för att kunna fastställa och utvärdera må-bra-mål, säger Helena Dino.

Fokus på framtidens arbetsliv
Framåt är siktet inställt på flexibla arbetsvillkor, där Castellum vill gå i bräschen för framtidens arbetsliv. Trots att bolaget affärsmodell bygger på att erbjuda kontorslösningar till andra kommer medarbetarna att få välja fritt mellan hemmakontoret och det gemensamma kontoret i framtiden. 

       Vi tror på flexibilitet som nyckeln till hälsa och välmående medarbetare. Undersökningar som vi har gjort visar att det är den viktigaste faktorn för att medarbetarna ska må bra, så det är ett stort fokus framåt. Basen i allt vi gör handlar om att skapa en organisation som bygger på trygghet och tillit. Så att människor kan blomma ut och bli sitt bästa jag. Medarbetare som har det bra presterar bra, säger Helena Dino.

Vill du veta mer? Kontakta Elin Larsson, kundansvarig på Nyckeltalsinstitutet för mer information!

Elin@nyckeltal.se
08- 402 00 29

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post