Rapport: så attraktiva, jämställda och hälsosamma är arbetsvillkoren i olika branscher

En ny kartläggning från oss på Nyckeltalsinstitutet visar hur attraktiva, jämställda och hälsosamma arbetsvillkoren i olika branscher är. Rapporten är baserad på insamlad data från 2019 som bygger på 350 organisationers och 665 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor. I kartläggningen ingår bland annat finans- och försäkringsbranschen, fastighetsbranschen, IT- och telekombranschen samt statliga myndigheter och kommuner.

Stora skillnader mellan branscherna
Med hjälp av data från över en halv miljon medarbetares faktiska arbetsvillkor har vi på Nyckeltalsinstitutet kartlagt arbetsvillkoren inom en rad olika branscher med fokus på attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Rapporten visar stora nivåskillnader mellan branscherna och lyfter fram både styrkor och svagheter för respektive bransch.

Flera branscher erbjuder attraktiva arbetsvillkor
Rapporten slår bland annat fast att byggbranschen, VA-branschen, statliga myndigheter, regioner och branschen för privata tjänster har ökat sin attraktionskraft i takt med att antalet tillsvidareanställningar inom branscherna har ökat. El- och energibranschen och finans- och försäkringsbranschen är också attraktiva branscher, till stor del på grund av relativt höga lönenivåer. Ytterligare exempel på attraktiva branscher är industribranschen och IT- och telekombranschen som båda erbjuder goda anställningsformer.

En bit kvar till jämställda strukturer i många branscher
När det kommer till jämställdhet visar rapporten att många branscher fortfarande kämpar med att skapa jämställda strukturer, bland annat har industribranschen, IT- och telekombranschen, VA-branschen samt finans- och försäkringsbranschen alla en bra bit kvar till jämställda strukturer. Fastighetsbranschen utmärker sig däremot i det avseendet att kvinnor har mer högskolekompetens och är chefer i större utsträckning än män. Även kommunerna utmärker sig tack vare jämställda ledningsgrupper.

Positiv utveckling på hälsofronten
Flera branscher visar upp goda resultat kopplat till hälsa, bland annat el- och energibranschen, finans- och försäkringsbranschen, byggbranschen, fastighetsbranschen samt branschen för privata tjänsteföretag. Kommuner och regioner sticker ut från övriga branscher på grund av höga nivåer av sjukfrånvaro, vilket avviker jämfört med arbetsmarknaden i övrigt som rör sig i en mer positiv riktning.

Fullständiga rapporter för respektive bransch finns att ladda ner här

I vår nyckeltalsportal kan du mäta, analysera och jämföra hur attraktiv, jämställd eller hälsosam er organisation är. Vill du veta mer om att mäta och analysera arbetsvillkor?  Kontakta Alice Stahre för en timmes kostnadsfri rådgivning!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post