Personalekonomiska nyckeltal ska vara kul – inte framkalla stress!

När man efter årsskiftet har haft ledig tid och möjlighet till reflektion har jag funderat en del kring brandkårsutryckningar och vilka konsekvenser det ger i nyckeltalen för organisationer och företag. I samtal med våra kunder upplever jag att de har ont om tid och stressfyllda dagar, tiden flyger iväg ad hoc, och lämnar ofta känslan kvar av att inte räcka till. Precis motsatsen till vad insikterna kring och förståelse för nyckeltal ska göra – sätta kurs mot en tydligare styrning och lugn av organisationen.

”Jo, du förstår, det är mycket nu, inte minst med den nya organisationen och satsningen på införandet av AGILA processer. Sen har vi haft leveransproblem så vi har tvingats bygga upp nya leveransrelationer med nya länder. Det har inte varit lätt må du tro; flera på HR-sidan har bytt jobb och lanseringen av vårt nya koncept kring ”hållbar arbetsmiljö” har försenats, vilket innebär att ……”

När jag lyssnar vidare på samtalet tänker jag att det här påminner starkt om vad många andra kunder pratar om när jag ringer upp – så mycket att göra, förändringar och stress. Jag slås av att så mycket idag verkar handla om att genomföra saker nu, just i detta nu, att ha hamnat efter och om att inte hinna med.

Hela idén med nyckeltal bygger ju på att det finns intresse, uppmärksamhet och inte minst tid för reflektion, samtal och diskussion. Om uppmärksamheten, intresset och tiden hela tiden ägnas åt nuet och brandkårsutryckningar så blir det systematiska nyckeltalsarbetet lidande. Att inskränka sig till att bara mäta och visa siffror räcker inte – det säger ju också professor Bornemark i sin bok. Det händer inte utav sig själv. Reflektionen måste göras, val av aktiviteter för att förändra resultaten behöver göras, mål sättas och uppföljning. Helt enkelt verksamhetsstyrning för HR. Men det blir ingen styrning om uppmärksamheten, intresset och tiden ständigt ägnas åt nuet och att släcka bränder.

Jag kommer att tänka på våra egna tre ledord i Nyckeltalsinstitutet, för val av vilka och vad vi ska satsa på– det ska vara Kul, Utvecklande och Lönsamt. Våra index bygger ju främst på argumenten U och L. Det kanske är självklart och därmed lite för tråkigt? Tänk om vi kunde få in lite mer K? Vad är det som gör nyckeltalsarbetet kul? Vad tycker verksamheten är kul?

Vår Nyckeltalsportal® som i dagarna lanseras, en digital webbportal för våra kunder kommer öka tillgängligheten, omvärldsbevakningen och enkelheten att arbeta med resultaten. Databasen är stor och unik i sitt slag i Sverige med People Analytics och HR-data inom många olika branscher. Denna digitala lösning hoppas jag leder till att våra kunder upplever att de nu kan jobba på ett systematiskt, humoristiskt och intressant sätt att presentera HR-KPIer för ledningsgruppen.

Olle Högberg

Docent och nyckeltalsexpert

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post