One-liners

Jag har en förkärlek till one-liners, uttryck som på ett kärnfullt sätt ger vägledning, insikt eller bidrar till en snabb självreflektion. Det är de snabba kopplingarna, aha-upplevelserna och dess vägledning som inspirerar och fascinerar. Det är klart att det finns en hel hög lätt patetiska och på gränsen fjantiga men dessa behöver man ju inte lägga tid och energi på. Bara plocka de bästa helt enkelt.

En ny favorit är från höstens interna träningar i marknadsarbetet med Benny Bergenstråhle:
Säljer vi borrar eller säljer vi hål?
Den här startade en massa tankeverksamhet hos mig. Våra kartläggningar, index och nyckeltal är själva borrarna – men hur förklarar vi hålen? Svaret blir: kunskap! Vi förflyttar oss från tro till att veta! Och därmed blir beslutsunderlaget mer gediget. Vart är du på väg och vill du dit?
Den sista meningen kommer från Christer Olsson, han är en fantastisk inspiratör och delar med sig av riktigt skarpa talesätt.

Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Christer lyfter perspektivet i diskussionen och försöker få oss att tänka efter, är detta viktigt att driva eller är det något jag ska backa ifrån? För mig fungerar den som en bra eftertanke men jag blir ifrågasatt hemma av dottern som inte ser några hinder i att både ha rätt och vara lycklig. Och så är det förstås också ibland, det ena förtar inte det andra.

Sigge Birkenfalk, en av våra kursledare i personalekonomi, tränar oss i Jeopardy-tekniken, ställ svaret som en fråga: Om nyckeltalet är frågan, hur lyder svaret? Kanske inte en one-liner, men den sätter sig som en schlagerdänga i huvudet och får processen vidare.

Nyckeltalsinstitutet är mitt inne i en spännande digitaliseringsprocess med syfte att skapa ännu bättre presentationer av kartläggningarnas resultat, bygga in interaktivitet och möjligheter till simuleringar. Som på ett kärnfullt sätt ger användaren aha-upplevelse och insikt. Arbetet beräknas sjösättas i mars 2018, då alla kunder får en egen webbportal att logga in på där deras resultat, jämförelser med branschen, egen utveckling över tid och ekonomiska analyser presenteras. Kanske inte i one-liners men med illustrationer med samma syfte, att ge insikt, eftertanke och skapa nyfikenhet i att ta nästa steg, från att veta till att agera. I arbetsgruppen råder det mångfald, i allt från bakgrund, ålder, kompetens m.m. En förutsättning för att utvecklas, då komplexa uppgifter kräver mångfald för att lösas på bästa möjliga sätt. Referensgrupper kommer att få tycka till och provtrycka prototyper, så vägen till målet är intensiv och spännande.

Så avslutningsvis, mitt råd på vägen, förkasta inte alltid enkla och ibland kanske lite käcka one-liners, det kan ju vara något riktigt smart bakomliggande i dem.

Tina Ekström
VD Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post