Nyckeltalsdramaturgi.

Nyckeltal liknas ibland med fyrar som hjälper oss i organisationen att hålla rätt kurs i vår navigering i svåra farvatten. Vi antas då bl. a. veta vart vi vill segla och vilka färger som fyrarna bör ha för att vi ska hamna rätt. En risk med denna liknelse tycker jag är att vi alltför sällan diskuterar målet för färden, om den planerade rutten är vettig och om vi har sambanden klara för oss.

Som seglare vet jag att det är farligt att slå sig till ro. Det gäller att hela tiden vara uppmärksam, ifrågasätta sina sinnesförnimmelser, avläsa djupangivelserna på sjökortet (GPS: en har slutat fungera). Det är alltför lätt att få intrycken att stämma med den bild vi önskar. Och att kanske missa ankarplatser som vi inte visste fanns!

En professor i psykologi (Montgomery) gav på en föreläsning ett bra eget upplevt exempel på hur vi människor är duktiga på att rationalisera sinnesintryck så att de stämmer med våra föreställningar – han steg av på fel tunnelbanestation och började snabbt bygga upp en förklaring som innebar att stationen ”Universitetet” hade byggts om sen förra besöket! Konstigt vad fort det hade gått!

Precis den här typen av funderingar går i linje med den forskning som brukar använder psykologiska utgångspunkter för att förstå hur människor fattar (ekonomiska) beslut. En utmärkt introduktion på svenska ges i Kahnemans ”Tänka snabbt och långsamt”. Den illustrerar på ett övertygande sätt att vi har olika sätt att fatta beslut på och att vi människor ofta begår omedvetna fel när vi fattar beslut. Vi är t. ex. inte konsistenta när vi gör våra val. Vi kan komma till olika slutsatser beroende på bl. a. vårt emotionella tillstånd (dåligt humör skapar motstånd..) och vad omgivningen tycker (det sociala trycket..).

Det som vi på Nyckelinstitutet genom åren blivit allt mer på det klara med är att presentationen av informationen har en avgörande betydelse för hur den mottas. Idag hemsöks vi ständigt av information som pockar på vår uppmärksamhet. Vad kännetecknar utformandet av denna information? Jo den tar sig ofta dramatiska uttryck och pockar på vår nyfikenhet (typ – vad händer sen?). Det som det är kanske mest ont om i dagens organisationer är just tid för uppmärksamhet och ska personalnyckeltal uppmärksammas måste dramaturgin tänkas igenom noga!

Det som alltid kan bidraga till att ge dramatik är att göra jämförelser. Med sig själv över tiden eller med andra som har liknande verksamhet. Frågor som Hur ser det ut nu? och Hur har det förändrats? triggar nyfikenheten och diskussionerna kan börja kring varför det ser ut som det gör, varför inget har hänt eller vad som ligger bakom den stora förändringen!

Det är nämligen vitsen med att arbeta med nyckeltal. De ger oss något att prata om och vi kan ifrågasätta våra föreställningar om hur allt hänger ihop och om vi är på rätt väg.

Och det vi pratar om – det spelar en viktig roll för hur vi tänker, känner och agerar!

 

Olle Högberg, Nyckeltalsexpert

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post