Ny rapport: branscherna som är mest – och minst – jämställda inom samhällsbyggnad

Hur jämställda är egentligen de mansdominerade branscherna inom samhällsbyggnadssektorn? Fastighetsbranschen har de senaste åren varit en relativ jämställd bransch och aningen bättre än medianen för alla branscher i Sverige, men på vissa delområden har byggbranschen kommit längre, och mest jämställd av alla delbranscher inom samhällsbyggnad är i år el/energi. Det visar en ny rapport som Nyckeltalsinstitutet har varit med och tagit fram tillsammans med Byggcheferna. Här är en summering av jämförelsen!

1. El- och energibranschen – mest jämställda trots sned könsfördelning
El- och energibranschen toppar listan och är mer jämställda än fastighetsbranschen och bygg- och anläggningsbranschen när det kommer till arbetsvillkor kopplade till lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraledighet och tillsvidareanställningar. Branschen har få jämställda yrkesgrupper men trots en sned könsbalans lyckas el- och energibranschen skapa mer jämställda arbetsförhållanden än fastighetsbranschen och byggbranschen.  

2. Bygg- och anläggningsbranschen – jämställda anställningsformer
Endast cirka sex procent av byggbranschens olika yrkesgrupper är jämställda, vilket i genomsnitt innebär att bara en av 15 yrkesgrupper har minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män. Byggbranschens ledningsgrupper utgörs fortfarande till stor del av män, ungefär tre av fyra, och de män som tar ut föräldraledighet tar i genomsnitt ut nästan 50 dagar färre än kvinnorna. Däremot är möjligheterna till heltidstjänster och tillsvidareanställningar för kvinnor i branschen lika som för män.

3. Fastighetsbranschen – flest jämställda ledningsgrupper
Fastighetsbranschen har en mer jämställd grundstruktur än både bygg- och el/energi, men det som drar ner jämställdheten i branschen är att fler kvinnor jobbar deltid och att kvinnor i större utsträckning är långtidssjukskrivna. Däremot är fastighetsbranschen den delbransch som jämfört med de andra delbranscherna har kommit längst med jämställda ledningsgrupper. 


Vill du veta mer? Kontakta oss!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post