Ny myndighet för jämställdhet lösningen?

Regeringen inrättar en särskild jämställdhetsmyndighet 2018. Anledningen är att regeringen anser sig behöva ta ett samlat grepp kring jämställdheten.

Jag hoppas verkligen detta ger effekt. Det är pinsamt och eländigt att vi inte kommit längre, år 2017, efter alla dessa år av debatter och planer. Det blir mest en massa prat…

Kanske är det pratet som är problemet, vi kommer inte till skott eftersom jämställdhet inte riktigt får den statusen och läget på agendan som behövs, för att pratet ska leda till något. Plus att vi vet, att även om det är viktigt så samvarierar pratet inte med att göra. Vi saknar en ingrediens – att mäta!
Vår eminente professor Bino Catasús har en forskning kring detta, finns på vår hemsida, som påvisar att det vi pratar om, det gör  vi – om vi mäter.

Så är lösningen att nya myndigheten ska kräva att alla ska mäta? Ja, det vore ju fantastiskt för oss nyckeltalsnördar. Men så enkelt är det tyvärr inte. Vi måste hitta fler morötter och kanske någon piska för att få fart. Det sista kan vara flygande granskningar från nya myndigheten. Och morötterna behöver vara någon form av lönsamhetsbevis, värdet av att vara jämställd arbetsgivare.

Det finns rapporter om vikten av jämställda ledningsgrupper och styrelser kopplade till resultat, senast en från Avanza. Och visst, det är skillnad mellan korrelation och kausalitet, men ingen rök utan eld. På nåt sätt hänger det ihop och det vore slöseri att inte ta tillvara på företagets viktigaste resurs.

Nyckeltalsinstitutet har Sveriges största databas med faktiska arbetsvillkor inom offentliga och privata verksamheter. Materialet går att bryta ner på bransch, ålder och kön. Verksamheter kan genom jämförelser mot denna databas få svar på frågor som: Hur bra är vi på jämställdhet? Har vi mer jämställda arbetsvillkor än andra i branschen? Hur attraktiva är vi som arbetsgivare utifrån de arbetsvillkor vi erbjuder? Och på vilken nivå ligger korttidsjukfrånvaron på hos andra? Vad är normal nivå? Just det sistnämnda nyckeltalet är speciellt i databasen eftersom ingen annan har den övergripande informationen, där är Nyckeltalsinstitutet unikt.

Drivkraften i att arbeta med dessa nyckeltal och att jämföra sig, att titta på utveckling över tid, borde vara att personalen är den viktigaste resursen i verksamheten. Och därmed behöver vi ha koll på hur väl vi attraherar, behåller och utvecklar medarbetarna, oavsett kön. Men ändå får vi frågan: Vad tjänar vi detta?

Att svara på den frågan är lite som att försöka definiera hur stort universum är och vårt svar blir för det mesta: Det beror på… Det är så många faktorer, externa och interna, som påverkar. Och vad som är vad, kan vara svårt att isolera och korrelation betyder inte kausalitet. Men en sak vet vi, det är dumt att lägga alla ägg i en korg. Jämställdhet är respekt för medarbetarna och en god företagsekonomisk syn på hur verksamheter bör bedrivas. Inte endast ett mål sig.

Så frågan är – har ni koll? Hur bra och lika arbetsvillkor har ni jämfört med andra? Någon akilleshäl? Handlingsplan? Blir svaren svävande, då är det dags att träffa någon av oss på Nyckeltalsinstitutet för vidare diskussioner. Och snart har kartan ritats och svaren förtydligats, jag lovar. Attrahera, behålla och utveckla oavsett kön – inte bara fina ord utan faktiska strategier som korrelerar med framgång.

Och vem vet, kanske knackar nya myndigheten för jämställdhet på dörren nästa år för att granska och då är det skönt att ni har koll på siffrorna. Oavsett vad, så håller jag tummarna för att vi snart slutar prata och börjar göra!

Tina Ekström, VD, Nyckeltalsinstitutet

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post