Nu är Nyckeltalsportalen® här!

I en värld som snurrar snabbare och snabbare ställs nya krav på tillgänglighet till analyser och statistik för hur er organisation jobbar med HR-frågor.

Vi på Nyckeltalsinstitutet är därför så glada att presentera Nyckeltalsportalen®! En digital HR-portal som ger en överblick över er organisations arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen. People Analytics har aldrig varit enklare!

För dig som:

  • Svart på vitt vill få siffror på om ni är en frisk, jämställd och attraktiv arbetsgivare
  • Vill ha ständig tillgång till personalekonomiska nyckeltal
  • Vill kvalitetssäkra och få en prislapp på HR-arbetet
  • Vill jämföra hur ni står er mot branschen

Perfekt vid behov av:

  • Ekonomisk argumentation och underlag för organisationens utveckling
  • Att kartlägga organisationens styrkor och svagheter
  • Att identifiera onödiga personalkostnader
  • Att konkret förstå personalekonomiska begrepp

Vill du veta mer om Nyckeltalsportalen®?

Boka demo eller kontakta vår fantastiska medarbetare Elin Larsson eller Oliver Söderström.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post