Mycket snack och lite verkstad…

filter45-15_mycket_snack_mycket_verkstad (2)

Läser i en av våra stora dagstidningar, Dagens Industri, att våra svenska storbolag är valhänta i sina strategier för att öppna upp för att fler nyanlända ska ges möjlighet till praktik och jobb.

Ett antal arbetsgivare har gått med i den så kallade ”100” klubben, som lanserades på initiativ av Stefan Löfvén i september 2015, för att öka antalet arbetstillfällen för alla de som kommit till Sverige. Under det senaste halvåret har det endast resulterat i 150 – 200 praktikplatser. Många företag och organisationer är eniga i hur viktigt det är med ökad integration, att spegla sina kunder och brukare, skapa mångfald hos de anställda för att stödja innovation och öppna upp för nya marknader. Men vad skapar man konkret? Ofta en tjusigt skriven policy som återfinns på företagens karriärsidor och i annonser som vänder sig till arbetssökande.

Är det kanske dags för att starta en debatt om kvotering av nyanlända såväl som inom området kvinnor i styrelser för att det ska börja röra på sig i leden? Eller vad är det som gör att så många tvekar att själva sätta upp tydliga, mätbara mål för att skapa en förändring?

Sju av tio storbolag saknar siffersatta mål som ska ge vägledning i vad man ska uppnå. Istället använder företagens representanter vaga formuleringar som att ”planering pågår”, man ser över hur ”man kan dra sitt strå till stacken” och ” tittar på möjliga samarbeten” med Arbetsförmedlingen etc.
Ett prioriterat område behöver tydligt definierade mål som går att följa upp och redovisas för styrelse och ledning på månadsbasis precis så som uppföljning sker inom många andra områden.

Tydligare engagemang hos den högsta ledningen med mod att uttala vilka nivåer man ska uppnå skulle avsevärt öka potentialen till en framgångsrik integration i svenska storbolag.

Sluta snacka – börja göra med andra ord! Och ett klart bra stöd på vägen är måltal!
Lisa Karthäuser, Nyckeltalsinstitutet

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post