Livet som flyttfågel

Kanske har du och jag träffats någonstans någon gång? Det är inte helt otänkbart eftersom jag har varit lite här och där under mina dryga trettio år på arbetsmarknaden. Möjligen har du mött mig som föreläsare på en facklig kurs, som vd på ett utbildningsföretag, som utredare i äldreomsorgen, som arbetstagarkonsult, som författare eller som verksamhetsutvecklare på Försäkringskassans HR-stab? Ja, vi kan till och med ha stött ihop när jag under en period var vd för Nyckeltalsinstitutet. Men gör det faktum att jag har haft så många olika jobb mig till en opålitlig hoppjerka eller till en modig flyttfågel?

Om det kan man förstås tycka olika men för mig har det känts naturligt, roligt och rätt att då och då byta inriktning, arbetsgivare och arbetsuppgifter. Möjligen hade ett fastare engagemang på en och samma plats gett mig en snabbare karriär, högre lön och bättre status men det är långt ifrån säkert. Många är de ”stann-Anders” som istället fått uppleva stagnation och tristess efter allt för många år i samma roll och kanske hade det hänt även för mig? Det kan jag förstås inte veta men jag ångrar i alla fall inga av mina karriärval. Istället försöker jag ta vara på alla fördelar som mitt kringflackande arbetsliv har fört med sig, till exempel de här:

Jag sätter mig snabbt in i nya situationer och organisationer vilket gör startsträckan kort vare sig jag börjar en ny anställning eller ett startar ett konsultuppdrag. Eftersom jag under åren har träffat så många människor av olika slag och i varierande situationer har jag också fått en god kommunikativ förmåga vilket gör att jag snabbt skapar förtroende och bra relationer. Självförtroendet har förstås också växt med tiden och idag känner jag mig vanligen trygg och lugn även när det hettar till eller blir lite rörigt. Och ja visst, jag har nog blivit lite kaxig också – det måste man vara om man regelbundet ska sälja sig själv för att få en ny anställning eller ett konsultuppdrag.

Om jag ska vara riktigt ärlig, och det ska man förstås vara, måste jag väl också erkänna att min något kringflackande tillvaro möjligen också har medfört en del erfarenheter som inte är fullt så positiva. Till exempel har jag numera ett ganska klent tålamod när jag hamnar i situationer där inget händer, långa processer är därför inte min starkaste gren. Likadant känner jag inför människor som inte gör det vi har kommit överens om. Jag har alltid ett starkt kundfokus vare sig kunden finns inom eller utanför den aktuella organisationen och därför tycker jag inte att det är okej att slarva med leveranser. Då blir jag helt enkelt sur.

Tja, det mesta här i livet har förstås sina för- och nackdelar men jag har nästan alltid trivts som flyttfågel. Just i dagarna ägnar jag mig därför åter åt en nystart i mitt konsultföretag ”Korta Jobb”, det är inte första och kanske heller inte sista gången jag gör det. Vad som händer framöver? Vem vet – kanske vi ses någonstans?

Pia Juhlin Åstrand, konsult på Korta Jobb, www.kortajobb.se

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post