Lattjo Lajban på årets roligaste arbetsdag!

För oss nyckeltalsnördar är en av de drygt 220 arbetsdagarna om året en extra händelserik och upplyftande dag – nämligen vår Stora Nyckeltalsdag! 2015 arbetar vi 226 dagar för att vara exakt och har hittills avverkat 97 av dessa.

Tisdagen den 21 april bjöd på många skratt och även en hel del allvar för våra 149 kunder och övriga gäster. Lite nya grepp i år med professor Bino i skepnad av Brasse från Fem myror är fler än fyra elefanter. Bino-Brasse lyckades ibland överlista moderator Ami-Eva och nyckeltalsexperten Anders-Magnus genom att påvisa att mod och nyfikenhet ibland kan vara minst lika viktigt som ren kunskap när man vill uppnå framsteg med hjälp av siffror.

Några som utmärkte sig lite extra i år var fastighetsbolagen som kammade hem flera av förstaplatserna vad gällde att vara attraktiva och jämställda arbetsgivare. Flera av pristagarna beskrev att det ibland innebär att man kan behöva vara ”jobbig” och ställa en del ”obekväma” krav för att tänka nytt och skapa förändring. Att bryta mot invanda mönster och normer tillhör just detta att vara nyfiken och modig.

Det konstaterades att framgångsmåtten som ligger till grund för attraktiva och jämställda arbetsplatser kan variera i olika typer av organisationer. Men att en gemensam förutsättning för att kunna skapa värde och intäkter alltid återfinns i resursen personal. Och hur ska vi tänka kring vad som kan ha störst påverkan? Är det Putin och utvecklingen i världspolitiken? Oljepriset? Dollarkursen? Svaret som var entydigt från både publik och forskare denna dag stavas P E R S O N A L E N!
Och i grunden gäller – för att veta var vi är behöver vi ta hjälp av nyckeltal och siffror som ger vägledning i om vi når framgång och för att se om utvecklingen går åt rätt håll. Förutsatt att vi har en uppfattning om åt vilket håll vi ska gå!

Nu har vi genom våra kartläggningar gått från tro till att veta – nästa steg är analys. Vad är allra viktigast att förändra för att framgången ska bli ännu bättre? Och hur räknar vi hem dessa aktiviteter?

Men först, fira goda resultat och njut av valborgshelgen! Lite lattjo lajban behövs. Är det kul, då lär vi oss något lättare och då når vi goda resultat.

Trevlig valborg! Lisa Karthäuser, Nyckeltalsinstitutet.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post