Kul på jobbet!

Det var det många som nämnde som en viktig värdering i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Och kul på jobbet var det idag! Verkligen!

Stora Nyckeltalsdagen 2017, som vi har arbetat så intensivt med att få leverera.
Äntligen var det dags!
Moderator var Anna Dyhre, som gjorde succé, med sin föreläsning om employer branding och med sin härliga närvaro och humor på scen. Vilken energi och smarta tips vi fick.

Vi fick ta del av årets databas där några nyheter som att det absolut viktigaste nyckeltalet av alla är antalet anställda per chef. Det påverkar så mycket, mest sjukfrånvaron men också saker som t.ex jämställdheten.

10 + 10 = 19,5
I genomsnitt ökar långtidssjukfrånvaron med drygt 0,2 procentenheter för varje ökning av ytterligare en medarbetare per chef. Det innebär att om vi slår ihop två enheter med 10 medarbetare i varje grupp inklusive varsin chef, till en enhet med tjugo medarbetare med en chef, så kan vi förvänta oss att långtidssjukfrånvaron ökar med drygt 2 procentenheter. Därav följer att 10 + 10 blir 19,5 eftersom ytterligare en medarbetare kommer att vara långtidssjukskriven ett halvår.
Antal medarbetare/chef är årets stora nyckeltal som påverkar det mesta inom arbetsvillkoren

Många gäster, fullsatt lokal, var sedan med om den stora prisutdelningen som under kapten Annas ledning tog plats på scen.

Årets pristagare blev:
Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®:
Humlegården Fastigheter AB och Kemikalieinspektionen 143 poäng

Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® samt mest Hållbara Arbetsvillkor:
Post & Telestyrelsen
167 poäng

Bästa Hälsoindex:
Vinnova 130 poäng

Vi gästades av Alice Marshall, MTR och Bino Catasús, professor redovisning vid Stockholms Universitet, i ämnet Omvärldsbevakning. Hur går tankarna kring hållbarhet och jämställdhet utanför Sverige. Det blev ganska tydligt att vi i Sverige är inte vanliga, vi är ovanliga, framförallt kring föräldraledighet och möjlighet att kombinera föräldraskap med arbete, främst genom att vi förskolan subventionerad. Detta menade både Bino och Alice är en av nycklarna till jämställdhet och på sikt även hållbarhet.
Ur ett hållbarhetsperspektiv – vad är viktigast?
Att hålla nere långtidssjukfrånvaron! Detta nyckeltal påverkar de flesta arbetsvillkoren hos attraktiva arbetsgivare såsom hälsostatus och jämställdhet.

Hur ser det ut hos de attraktiva arbetsgivarna?
Låg andel avgångar, bra lönenivåer, det satsas på kompetensutveckling och det råder en jämställd chefsstruktur. Bra arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro, höga frisktal och få arbetsskador.
Tack alla som deltog på vår dag.

Detta var en av årets roligaste dagar på jobbet!
Tina Ekström, VD, Nyckeltalsinstitutet.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post