Klarar du att koppla av även när du är uppkopplad?

Enligt LO’s rapport om arbetstider* som publicerats i höst konstateras att 62 % av alla anställda jobbar dagtid vilket räknas som arbete mellan 06-18. Det är en sjunkande siffra där procentandelen har minskat för både arbetare och tjänstemän de senaste 7-8 åren. Skulle statistiken även ta med de som kopplar upp sig för att jobba några timmar på kvällen så kan det antas att ännu färre endast arbetar dagtid.

Vad säger detta oss om de förändringar på arbetsmarknaden som påverkar oss i vår vardag?
Jo, bland annat att vi ställer ökande krav på servicenäring och omsorg för våra nära och kära. Och att vårt sociala liv i allra högsta grad påverkas av hur vårt arbete blir en del av livet där gränserna mellan arbetad tid och ledig tid suddas ut i större utsträckning än tidigare.

I min vardag kommunicerar jag med många personer i olika branscher och företag. Jag slås alltmer av hur ofta den som svarar i andra änden, antingen i telefon eller via mail, kan befinna sig i ett privat sammanhang fast jag använder arbetsnummer/adress för att skapa en dialog. Det uppstår då allt som oftast en något märklig konversation där jag som söker kontakt drabbas av dåligt samvete för att jag upptar tid hos mottagaren som antingen sitter med kollegor på möte eller är på tunnelbanan, sitter i väntrummet hos läkaren, är på förskolan med sitt barn och ändå väljer att svara i telefon.

Många har en positiv inställning till vårt allt mer flexibla arbetstid som uppenbarligen är under stark förändring i samband med digitalisering och teknikutveckling. Och många upplever parallellt en ökande känsla av maktlöshet vad gäller det egna ansvaret att ta kontroll över sin egen privata sfär.
Klarar du att ta besluten som skapar tydlighet för din omgivning? Att hantera och prioritera din arbetstid så att den förläggs när du förväntas vara tillgänglig av din arbetsgivare och när du förväntas vara tillgänglig av dina nära och kära!!!

*”Arbetstider 2015” LO / SCB: arbetskraftsundersökning
Lisa Karthäuser, Nyckeltalsinstitutet AB.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post