Kär vid första ögonkastet!

halso_stor

Snart har tre månader gått sedan jag påbörjade min anställning på Nyckeltalsinstitutet, som alltid när man börjar på en ny arbetsplats så är det intensivt och man blir ganska snurrig i huvudet. Jag är tacksam över att jag redan i våras fick gå flera av Nyckeltalsinstitutets öppna utbildningar och dessutom följa med på Almedalsveckan där vi bland annat höll ett frukostseminarium i ämnet Hållbara Nyckeltal om hållbarhet. Dessa aktiviteter har hjälpt mig att komma in i arbetet, det känner jag nu.

Tidigare har jag arbetat inom företagshälsovårdsbranschen och de åren har gjort att mitt intresse för organisatoriska hälsofrågor har vuxit sig stort. Det föll sig då ganska naturligt att jag blev produktansvarig för Nyckeltalsinstitutets Hälsoindex, en produkt som jag blev kär i vid det första ögonkastet. Alla dessa år som jag arbetade på företagshälsovård, inte sällan utan att veta om mina kunders egentliga behov. Vi visste förstås vad kunderna köpte och vad de ville ha men hade nästan aldrig någon riktig klar bild eller karta på vilka de egentliga behoven var.

Min första tid här på Nyckeltalsinstitutet har jag, förutom att träffa kunder och personer i mitt nätverk, också presenterat Hälsoindex för gamla kollegor i hälsobranschen. Intresset har inte låtit vänta på sig, både kunder och mina tidigare kollegor ser möjligheten att kunna mäta effekterna av de insatserna man investerat i på ett tydligt sätt, inte bara med sin egen organisation över tid utan även hur organisationen står sig med tendenserna med branschen och svenska samhället i stort.

Allt utvecklas och så även lagstiftningen, därför sker nu en översyn och uppgradering av Hälsoindexets indikatorer så att de väl representerar och följer uppdateringarna i Arbetsmiljölagen och den nya AFS:en för organisatorisk och Social hälsa.

För några veckor sedan tecknade vi också ett samarbetsavtal med företaget ”Friskare på jobbet”, ett nytt företag i branschen företagshälsa och som bygger på idén att med hjälp av en digitaliserad plattform kunna erbjuda både snabbare och effektivare stöd till sina kunder i hälsofrågor. ”Friskare på jobbet” har valt Nyckeltalsinstitutets ”Hälsoindex” som deras hälsostrategiska produkt när de ska sätta ramarna för ett samarbete med nya kunder. Med andra ord, ”Friskare på jobbet” är övertygade om att arbetet med dem som företagshälsovård, ger deras kunder positiva effekter om Friskare på jobbet har en tydlig nulägesanalys på organisationens hälsoläge innan parterna sätter en gemensam tydlig strategi.

Nyckeltalsinstitutets roll är att oberoende granska nuläge och resultat. Det är inte trovärdigt att granska sig själv och Hälsoindexets resultat blir ett objektivt kvitto på parternas insatser och fungerar som rådgivare för framtida hälsoinsatser och strategier. Och vem vill inte få ett kvitto på att man gjort rätt och är på rätt väg?

Jag blev kär vid första ögonkastet!
Henrik Almgren, Nyckeltalsinstitutet

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post